"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-03-14

Resultatet av årets kundnöjdhetsundersökning är här

NYHET Under två veckors tid har vi ställt tre korta frågor till de av er som bett om hjälp via Servicedesk och fått ett ärende löst.

Det är oerhört värdefullt för oss att få denna typ av feedback och vi är tacksamma för att ni som fått enkäten tagit er tid att bevara den.

Det är fortsatt bra betyg vi får, även om det alltid går hitta saker att förbättra.

Siffrorna är baserade på de som svarat 4-5 på en 5-gradig skala.

1,5% är mycket missnöjd, eller missnöjd på frågan om hjälp, 1% när det gäller bemötande och 5% när det gäller handläggningstiden. Övriga är neutrala.

Några av de kommentarer vi får

  • Vill bara säga tusen tack för all hjälp
  • När man sitter i väntrummet känner man sig osedd
  • Mycket trevligt bemötande av en mycket tålmodig handläggare
  • Mycket hjälpsam och med ett stort kunnande
  • Jättebra bemötande och hjälp!
  • Alltid bra bemötande från ITS

Ökad nöjdhet men färre svar

Vi ser en trevlig trend i att ni är allt mer nöjda med den hjälp ni får, vårt bemötande men också handläggningstiden. Tyvärr ser vi en vikande trend i hur många svar vi får in på dessa undersökningar vilket gör att vi funderar på att göra om hur vi följer upp kundnöjdheten på ett mer löpande sätt.

Vad kan vi göra bättre?

Förutom att se över den löpande kundnöjdheten så kommer vi under våren se över de automatiska svar som vi skickar ut från vårt ärendehanteringssystem. Vi tänker arbeta med att se över innehållet i dem så de blir bättre och mer anpassade utifrån det ärende du vill ha hjälp med.

Vi kommer även se över den fysiska miljön där vi tar emot dig som vill ha hjälp under senare delen av året. Det handlar bland annat om att du som besökare ska känna dig än mer välkommen och tydliggöra information och skyltning i lokalen.

Har du frågor kring Servicedesk?

Vänd dig till Sara Vilhelmsson, chef Kundservice

Redaktör: Anja Axelsson