"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-12-04

RJ-medel för kommunikation till Socialt arbete

NYHET Ellinor Gustafsson och William Vestman Malmi, studieadministratörer på Institutionen för socialt arbete, har fått 370 000 kronor från Riksbankens Jubileumsfond. De har nyss inlett arbetet med projektet, som ska föra forskare närmare praktiker utanför universitetsorterna.

Ellinor och William arbetar främst med administration, men också en hel del med kommunikation och utveckling, uppmuntrade av prefekt Anna-Lena Perdahl.
- En dag fick vi ett tips av ledningen om att söka pengar från Riksbankens Jubileumsfond, och vi tyckte att det lät jätteintressant, berättar Ellinor.
- Ja, det var kul att de tänkte på oss – icke-disputerade brukar ju aldrig få pengar, säger William.

Ellinor och William satt och spånade på Bildmuseet en hel dag, och kom tillbaka med en idé som skulle visa sig vara en vinnare. Utgångspunkten var "Hur ska vi jobba med den tredje uppgiften för att hitta nya sätt att nå ut med forskning till allmänheten?".
- Vi funderade på vad vår institution är särskilt bra på, och kom fram till att en viktig del är uppdragsutbildning, ofta med Socialstyrelsen som beställare. Vi utbildar mestadels chefer och mellanchefer inom äldre- och individ- och familjeomsorgen. Jag har ofta tänkt på att vi aldrig når ut till baspersonal, personer som jobbar med funktionshindrade och i äldreomsorgen, och särskilt då i glesbygden, säger Ellinor.
- Ja, vi tänkte "Vilka får aldrig något av oss?", berättar William. Umeåbor kan gå på föreläsningar, Vetenskapsluncher, Fika efter en forskare och annat, men om du bor i inlandet och jobbar oregelbundna tider, då är det svårt. Därför bestämde vi oss för att rikta in oss på att få ut forskare för att föreläsa hos verksamheterna som jobbar med äldre och funktionshindrade utanför Umeå.

Studieadministratörerna från Socialt arbete visade sig ha en vinnande idé, och fick 370 000 kronor från Riksbankens Jubileumsfond. Pengarna ska främst gå till arbetstid för de båda och resor för forskarna. De kommer också att filma föreläsningarna, så att de kan ses i efterhand av den som inte kan delta.
Ellinor och William har precis inlett arbetet med att kontakta FoU-personal från Västerbottens och Norrbottens kommuner och fem forskare från institutionen, för att finslipa idén. De vill gärna uppmuntra andra icke-disputerade att söka projektmedel.
- Det är förvånande att det inte görs oftare – här finns pengar att hämta! Vi hoppas att fler söker, och att vi genom det här projektet kan bygga upp en hållbar modell som även andra kan använda, avslutar Ellinor och William