"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-08-05

Rökning, men inte snusning, ökar risken för diabetes

NYHET En studie i samarbete mellan Sunderby sjukhus, Luleå, och Umeå universitet, bekräftar att rökande män har en påtagligt ökad diabetesrisk. Däremot fanns inga hållpunkter för att snusning ökar denna risk.

Studien, som genomförts under ledning av docent Mats Eliasson, Luleå, publiceras i julinumret av tidskriften Journal of Internal Medicine under titeln ”Influence of smoking and snus on the prevalence and incidence of type 2 diabetes amongst men: the northern Sweden MONICA Study”. Medförfattare till artikeln är Kjell Asplund, Brad Rodu och Salmir Nasic.

I Sverige lider ca 250 000 människor av diabetes typ 2, s.k. åldersdiabetes. Orsakerna är oftast en kombination av ärftlighet, övervikt och fysisk inaktivitet. Aktuell forskning har också pekat på psykosocial stress och rökning som bakomliggande faktorer.

Eftersom snusare exponeras för minst lika mycket nikotin som rökare och snusningen är mycket vanlig i norra Sverige, har forskargruppen studerat om även snusning ökade risken för insjuknande i typ 2 diabetes.

Inom ramen för MONICA-undersökningen i norra Sverige undersöktes 3 384 män mellan 25 och 74 år. Drygt hälften undersöktes åter efter 9 år. Förekomsten av diabetes var knappt fördubblad bland rökare men inte ökad hos snusare.

Under uppföljningen hade rökare en fyrdubblad risk att få diabetes och exrökare en tredubblad risk. Bland snusarna utvecklade ingen person diabetes. Skillnaderna i risk kunde inte förklaras av fysisk aktivitet, alkoholkonsumtion eller olika grad av bukfetma.

Studien styrker tidigare studier från MONICA-gruppen som inte visade någon ökad risk för hjärtinfarkt hos snusare till skillnad från rökarnas ökade risk.

För mer information, kontakta docent Mats Eliasson, Medicinkliniken, Sunderby sjukhus, telefon 070-513 02 93.

Redaktör: Hans Fällman