"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-03-28

Scenarier för kreativa diskussioner om framtiden

NYHET Blir det huggsexa eller en balansakt mellan skogens alla värden i en framtid? Möjlig utveckling inom skogssektorn — det är vad Future Forests scenarier inom ramen för analys och syntes av skogliga system handlar om.

Framtiden har inte hänt än. Därför är den svår att studera. Men det finns sätt att hantera framtiden. Ett sätt är att försöka förutsäga vad som kommer att hända, som till exempel när man gör en väderprognos. Ett annat sätt är att föreställa sig en önskvärd framtid och sedan fundera på hur man kan ta sig dit. Metoden används av de flesta företag och organisationer i form av visionsarbeten.

Mistra-programmet Future Forests som är en gemensam satsning av SLU, Umeå universitet och Skogforsk, har valt att arbeta med en tredje metod, nämligen scenarier. Ambitionen har alltså inte varit att försöka förutsäga vad som kommer att hända, inte heller vad man vill ska hända. Istället har scenarieanalyserna fokuserat på möjliga framtider och deltagarna har frågat sig vilka konsekvenserna skulle kunna bli om något skulle hända. Arbetet har genomförts inom ramen för Future Forests center för analys och syntes av skogliga system (ForSA). Och de beskrivna scenarierna är:

  • Balansakt beskriver en stabil värld där förnybara energislag och material dominerar. Förvaltningen av den svenska skogen kännetecknas av intensivt skogsbruk varvat med andra hänsyn med fokus på balans mellan skogens alla värden.
  • Kolsänka beskriver en mindre stabil värld där fossila energislag och material fortfarande dominerar. Förvaltningen av den svenska skogen kännetecknas av lågintensivt skogsbruk med fokus på kollagring.
  • Kolutbyte beskriver en värld med ökade spänningar mellan stater, dominans av förnybara energislag och material, och med hårda markkonflikter. Förvaltningen av den svenska skogen kännetecknas av intensivt skogsbruk med fokus på bioenergi och biomaterial som ersättning för fossila energislag och material.
  • Huggsexa beskriver en starkt regionaliserad värld med hög risk för konflikter där fossila energislag och material fortfarande dominerar och markkonflikterna är stora. Förvaltningen av den svenska skogen kännetecknas av intensivt skogsbruk med fokus på timmer, massaved och bioenergi.

Huvudsyftet med Future Forests scenarieanalyser har varit att skapa intressanta diskussioner om framtiden inom programmet. Förhoppningen är att de även ska kunna fungera som inspirationskälla till kreativa framtidsdiskussioner i företag, myndigheter och andra organisationer med intressen i den svenska skogen.

Om Future Forests:

- producerar heltäckande kunskapsunderlag för ett hållbart brukande av den boreala skogen.

-är ett Mistra-program där Sveriges lantbruksuniversitet är programvärd. Programmet är en gemensam satsning av SLU, Umeå universitet och Skogforsk. Forskningsprogrammet finansieras av Mistra (Stiftelsen för miljöstrategisk forskning), svenskt skogsbruk, samt de inblandade universiteten.

Läs mer

Future Forests hemsida

För ytterligare information, kontakta gärna:

Jon Moen, chef för ForSA, Future Forests/UmUTelefon: 070-227 1513
E-post: jon.moen@emg.umu.se

Annika Nordin, programchef Future Forests/SLUTelefon: 076-764 5918
E-post: annika.nordin@slu.se

Länk till dokument

Redaktör: Karin Wikman