"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-11-08

Studenter förhandlade fram nytt internationellt klimatavtal

NYHET Nästa vecka samlar Förenta Nationerna världens länder i Polen för att diskutera de globala klimatfrågorna. Men redan i veckan förhandlade 51 högskolestudenter från 17 svenska högskolor fram ett avtal i Stockholm, iklädda rollen som regeringsföreträdare. Tre av deltagarna var från Umeå universitet.

Det var Eric Wedrén, Gustav Roslund och John Angrén som deltog från Umeå universitet och representerade ALBA. Den text som förhandlades fram finns tillgänglig på konferensens hemsida. Stockholm universitets rektor Astrid Söderbergh Widding och USA:s ambassadör Mark Brzezinski inledningstalade på konferensensen.– De yngre generationerna världen över är engagerade för  minska världens utsläpp. Jag hoppas att ni genom denna konferens kan komma fram till en lösning som inspirerar de klimatförhandlare som kommer att träffas i Warszawa de kommande veckorna, sade Mark Brzezinski. – Vi måste våga korsa ämnesgränser för att tackla de akuta miljöproblemen. Klimatförändringarna är en stor, kanske den stora utmaningen i vår tid, sade Astrid Söderbergh Widding. Under konferensens absolut sista timme lyckades parterna förhandla fram ett avtal som innefattar både utsläppsminskningar samt finansiella medel för att ta itu med klimatförändringarnas konsekvenser. – Den 11 november drar FN:s klimatförhandlingar igång i Warszawa. Om delegaterna där visar samma hängivelse och vilja till kompromiss som högskole- och universitetsstudenterna visat upp under dessa två dagar ökar definitivt chanserna till stora framsteg i Warszawa, säger Daniel Engström Stenson, klimatexpert på tankesmedjan Fores. 
Konferensen anordnades av amerikanska ambassaden i samarbete med tankesmedjan FORES och Stockholms Universitet den 5-6 november som ett initiativ under Swedish American Green Alliance (SAGA). SAGA lanserades i februari 2010 mellan USA och Sverige och har för avsikt att föra samman svenska och amerikanska forskare, företagsledare, beslutsfattare och studenter inom miljöområdet.

För ytterligare information om konferensen, kontakta:

Marcus Hansson, amerikanska ambassaden, tel. 070 783 5445, HanssonM@state.gov; Daniel Engström, FORES, 0730 88 52 63 eller Carl Österlin, Stockholms Universitet, 070 664 32 52. 
Bildtext: Eric Wedrén, Gustav Roslund och John Angrén.

Redaktör: Karin Wikman