"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-11-09

Umeåforskare får 900 000 kronor för forskning på ’’Napster-teknik’’

NYHET Riksbankens jubileumsfond har beviljat Jonny Holmström, institutionen för informatik, Umeå universitet, 900 000 kronor för ett forskningsprojekt fokuserat på peer-to-peer teknik, P2P.

– Våra forskningsprojekt är i regel behovsinriktade och sker i nära samverkan med våra näringslivspartners, förklarar Jonny Holmström, projektledare.
– Vi studerar olika typer av IT-applikationer och deras kapacitet som stöd i företagens värdeskapande processer. 

P2P-teknik anses snarare vara värdeskadande för traditionella företag men för de individer som nyttjar tekniken är den värdeskapande. Internets utveckling det senaste årtiondet har, tillsammans med den ökade digitaliseringen av olika produkter, bidragit till att dagens piratkopierare i stort sett har obegränsad tillgång till film, musik och mjukvara.

Utvecklingen av tekniker för att komprimera data, som Mp3 för musik och DivX för film, har tillsammans med Internetanvändarnas ökade bandbredd bidragit till att digitala produkter kan överföras via Internet utan större besvär. Det stora intresset för fildelningstjänster, som Napster, Kazaa och DirectConnect, visar att användarna är mer än villiga att utnyttja tekniken.

Forskningsprojektet som ska pågå i två år involverar förutom forskare från Umeå även forskare från London School of Economics samt Viktoriainstitutet i Göteborg. Syftet med projektet är att skapa en djupare förståelse för den roll som Internetteknik spelar för de företag som arbetar med digitala tjänster eller produkter.

Med fildelningsprogrammet Napster blev peer to peer eller P2P ett modebegrepp. P2P:s ursprungliga innebörd var rent teknisk, men begreppet försågs snabbt med en social eller rentav politisk innebörd. Kring tekniken byggs sociala nätverk upp, så kallade communities, där filer av allehanda slag byts fritt mellan medlemmarna. Upphovsrättsinnehavarna ser självfallet denna utveckling som ett hot mot sina intressen.

Dagens P2P-teknik utan centrala servrar gör det svårt att kontrollera vilka filer som byts. När det gäller piratkopiering för privat bruk är lagen inte särskilt effektiv, och risken för att åka fast beskrivs av Holmström som näst intill försumbar.
– I våra studier av fildelningsnätverk ser vi hur användarna är obekymrade över de juridiska aspekterna av teknikanvändningen. Vi har även sett att P2P-användningen är oerhört utbredd och en huvudanledning till att man skaffar bredband. Studierna visar även att kvaliteten i dessa nätverk är häpnadsväckande hög. Snart sagt alla nya filmer kan laddas ned innan de har premiär på biograferna. Graden av kreativitet och teknisk innovationsförmåga i dessa nätverk är imponerande och vi kan lära oss mycket av att studera dem närmare, säger Holmström.

De sakkunniga vid Riksbankens jubileumsfond beskriver det Umeåbaserade projektet som viktigt genom dess fokus på att skapa förståelse om nya värdeskapande processer som växer fram mot bakgrund av P2P-teknik. Detta beskrivs som viktigt dels i relation till traditionella företag och dess lärande om nya värdeskapande processer och dels i relation till helt nya värdeskapande processer utanför etablerade företags kontroll.

Kontaktperson:

Jonny Holmström, Institutionen för informatik och Umeå Center for Interaction Technologies, UCITE-post: jonny.holmstrom@informatik.umu.se
Tel: 070-519 38 55

Redaktör: Carina Dahlberg