Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 20 okt, 2020

Vårterminen kommer likna hösten till följd av fortsatt allvarligt smittläge

NYHET Det fortsatt allvarliga läget i spridningen av covid-19 har gjort att Umeå universitet har beslutat att bibehålla nuvarande åtgärder när det gäller bland annat undervisning, campusnärvaro, resor och evenemang fram till den 23 mars. Nytt beslut inför resterande delen av vårterminen tas senast den 18 januari.

Text: Anja Axelsson

Både studenter och medarbetare vid Umeå universitet har framfört önskemål om att i god tid få beslut om vilken inriktning som ska gälla för våren 2021. Rektor har därför beslutat att de åtgärder som beslutades för hösten även ska gälla för den första halvan av vårterminen, det vill säga fram till den 23 mars 2021.

– Vi befinner oss fortfarande i ett läge där covid-19 sprids runt om i världen och i vår närhet, säger rektor Hans Adolfsson. Indikationerna från Folkhälsomyndigheterna ger att det är för tidigt att återgå till normala rutiner och därför gör vi bedömningen att första delen av våren kommer fortsätta ungefär som hösten har sett ut.

Beslutet gäller från den 18 januari och innehåller enbart mindre justeringar mot det som gällt under hösten. Bland annat bör förstaårs- och sistaårsstudenter prioriteras vid campusundervisning samt att Curiosum, Bildmuseet och Universitetsbiblioteket fortsatt beviljas undantag från att universitetets publika arrangemang i övrigt ställs in eller ersätts med andra former. För medarbetare gäller alltså fortsatt att, i samråd med närmaste chef, arbeta hemma helt eller delvis med de arbetsuppgifter som är möjliga att utföra utanför arbetsplatsen.

– Anledningen till att vi i det här skedet bara tar beslut om vårens två första 7,5-poängskurser är att vi vill kunna avvakta utvecklingen av smittspridningen och de nationella direktiven. Det är också något som flertalet har upplevt som positivt i de sammanhang förslaget har presenterats, säger Hans Adolfsson.

Senast den 18 januari 2021 kommer ett nytt ställningstagande för resten av vårterminen att göras.

Håll dig uppdaterad på umu.se/covid-19