Hoppa direkt till innehållet
printicon

Studera med funktionsnedsättning

Som student eller forskarstuderande kan du få hjälp från universitetet om du har en funktionsnedsättning.

För att kunna få hjälp måste

  • du vara student vid universitetet
  • du ha gjort en utredning
  • du ha ett intyg
  • du skicka in en ansökan.

Våra samordnare hjälper dig

Hos oss jobbar tre personer
som ska hjälpa studenter med funktionsnedsättning.
De vet vilket stöd och vilken hjälp
universitetet kan ge dig.

Till exempel kan du få

  • anteckningshjälp
  • förlängd tid vid tentamen
  • stöd av mentor
  • teckenspråkstolkar

Mejla eller ring oss när du ansöker till en utbildning
om du vet att du kommer att behöva hjälp
från universitetet.

Du kan också läsa mer om
det stöd du kan få
på sidorna om att studera med funktionsnedsättning.

Det finns även en handbok
där du kan läsa mer om
det pedagogiska stödet och att studera på universitetet.

Mejla eller ring oss gärna

Ring eller mejla universitetets Infocenter så hjälper vi dig!