Hoppa direkt till innehållet
printicon

Årets festföremål

Förteckning över Umeå universitets hedersdoktorer, nya professorer, pristagare och förtjänstmedaljörer 2019.

Hedersdoktorer

Medicinska fakulteten – medicine hedersdoktorer

Roger Strasser, professor, Northern Ontario School of Medicine, Kanada     
Carmen Vives-Cases, professor, University of Alicante, Spanien

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten – filosofie hedersdoktorer

N. John Anderson, professor, Loughborough University, Storbritannien
Anne Asensio, industridesigner, Paris, Frankrike       

Samhällsvetenskapliga fakulteten – filosofie hedersdoktorer

Mikael Adams, professor, University of Bath, Storbritannien
Clara H. Mulder, professor, University of Groningen, Nederländerna

Humanistiska fakulteten – filosofie hedersdoktorer

Åke Berggren, läkare och lokalhistoriker, Piteå
Vuokko Hirvonen, professor emerita, Sámi allaskuvla, Norge

Professorer

Anna Arnqvist, professor i biomedicin, Institutionen för medicinsk kemi och biofysik

Carita Bengs, professor i kostvetenskap med inriktning mot kostsociologi, Institutionen för kostvetenskap

Paolo Bientinesi, professor i datavetenskap med inriktning mot högprestandaberäkningar, Institutionen för datavetenskap

Frank Dignum, professor i artificiell intelligens, Institutionen för datavetenskap

Virginia Dignum, professor i artificiell intelligens med inriktning mot social och etisk AI, Institutionen för datavetenskap

Lars Enochsson, professor i kirurgi, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap

Teresa Frisan, professor i cell- och molekylärbiologi, Institutionen för molekylärbiologi

Zonghua Gu, professor i teknologi för autonoma system, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Kristina Lejon, professor i immunologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi

Helena Lindgren, professor i datavetenskap, Institutionen för datavetenskap

Per Lindqvist, professor i klinisk fysiologi, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap

Ingeborg Nilsson, professor i arbetsterapi, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Tomas Nordström, professor i inbyggda intelligenta system, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Martin Rosvall, professor i teoretisk fysik med inriktning mot beräkningsvetenskap, Institutionen för fysik

Arkan Sayed-Noor, professor i ortopedi, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap

Eva Silfver, professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik, Pedagogiska institutionen

Pernilla Wikström, professor i tumörbiologi, Institutionen för medicinsk biovetenskap

Helene Ärlestig, professor i utbildningsledarskap, Statsvetenskapliga institutionen

Pristagare

Håkan Alfredson, professor, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, IKSU idrottsvetenskapliga pris till Jan Åmans minne

Niklas Arnberg, professor, Institutionen för klinisk mikrobiologi, Margareta och Eric Modigs pris

Bård Harstad, professor, Oslo universitet, Erik Kempes pris

Vasili Hauryliuk, docent, Institutionen för molekylärbiologi, Eric K. Fernströms pris      

Ann-Sofie Henrikson, universitetslektor, Juridiska institutionen, Nordeas vetenskapliga pris

Göran Laurell, professor, Uppsala universitet, Swedbanks vetenskapliga pris till Amanda och Per Algot Mångbergs minne

Pernilla Lundberg, professor, Institutionen för odontologi, Sven och Maud Thuréus pris

Torben K. Mideksa, filosofie doktor, Uppsala universitet, Erik Kempes pris         

Katarina Pierre, museichef, Bildmuseet vid Umeå universitet, Baltics samverkanspris med populärvetenskaplig inriktning

Glenn Sandström, docent, Institutionen för idé- och samhällstudier, Kungl. Skytteanska samfundets pris inom humaniora

Nils Skoglund, filosofie doktor, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik, Kungl. Skytteanska samfundets pris inom teknik/naturvetenskap

Förtjänstmedaljörer

Astrid Norberg, professor emerita
Marianne Sommarin, senior professor

Kontakta oss

Du kan nå oss som arbetar med Årshögtiden på akademiskhogtid@umu.se.

Elena Lindholm, 090-786 52 44, övermarskalk