"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Doktorsinsignier

Doktorsinsignierna är föremål med symbolisk betydelse som utgör en del av promotionsakten: doktorshatten eller lagerkransen, doktorsringen och diplomet. Här får du veta hur de ser ut, vad de symboliserar och hur de används.

Doktorshatt

Doktorshatten symboliserar akademisk frihet, men också makt. Den är svart och veckad och försedd med ett Umeå-emblem.

Vid Vårpromotionen är det bara nya doktorer vid den Medicinska fakulteten som "tilldelas" sin hatt under promotionsceremonin. Jubeldoktorer vid den Medicinska eller tidigare Odontologiska fakulteten som deltar i promotionen har sin hatt på sig under hela ceremonin. Är du doktor och söker information om hur du kan få tag på en hatt till ceremonin, så följ länkarna nedan.

Doktorer vid de övriga nuvarande fakulteterna promoveras inte med hatt, men kan om de vill köpa en doktorshatt med ett filosofie emblem för att använda vid senare festliga tillfällen.

Om Umeå-emblemen
När universitetet grundades fanns det tre fakulteter: den Medicinska, den Odontologiska och den Filosofiska. När emblemen togs fram gjorde man dem därför i tre olika modeller:

  • Medicine: för alla doktorer vid den Medicinska fakulteten, förutom de som har en odontologie doktorsexamen.
  • Odontologie: för doktorer vid den Medicinska fakulteten som har en odontologie doktorsexamen.
  • Filosofie: för doktorer vid den Humanistiska, Samhällsvetenskapliga eller Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Lagerkrans

Lagerkransen är också en symbol för den akademiska friheten. Användandet av lagerkrans följer en mycket gammal tradition. Alla doktorer vid Humanistiska, Samhällsvetenskapliga och Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet promoveras med lagerkrans.

Doktorsring

Ringen symboliserar troheten mot vetenskapen. Bara den som har tagit ut en doktorsexamen vid Umeå universitet får bära en ring, i rött eller vitt guld, av den speciella Umeå-modellen. När universitetet grundades fanns det tre fakulteter, och därför finns det tre olika varianter av Umeå-ringen:

  • Medicine doktorsring: för alla doktorer vid den Medicinska fakulteten, förutom de som har en odontologie doktorsexamen.
  • Odontologie doktorsring: för doktorer vid den Medicinska fakulteten som har en odontologie doktorsexamen.
  • Filosofie doktorsring: för doktorer vid den Humanistiska, Samhällsvetenskapliga eller Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Här finns fler bilder på hur doktorsringarna ser ut.

Diplom

Diplomet är ett högtidligt utformat dokument som förr var det värdepapper som styrkte innehavarens identitet och meriter. Det är en gåva från fakulteten som nya doktorer, jubeldoktorer och hedersdoktorer får när de blir promoverade. Idag har diplomet bara symbolisk betydelse, och det som styrker innehavarens doktorsgrad är i stället examensbeviset som den blivande doktorn ska ansöka om själv. 

 

För dig som vill medverka i Vårpromotionen 2023

Du som vill bli promoverad som ny doktor eller jubeldoktor hittar den information du behöver, bland annat om doktorsinsignier, på de här sidorna.
Doktorer som vill promoveras

Du som är ny doktor och vill bli promoverad vid Vårpromotionen 2023 hittar den information du behöver här.

Jubeldoktorer som vill promoveras

Vill du promoveras som jubeldoktor vid Umeå universitet under Vårpromotionen 2023? Den här sidan är för dig.

Kontakta oss

Du når oss som arbetar med Vårpromotionen på promotion@umu.se

Peter Sköld, 090-786 63 47, ceremonimästare
Hanna Karlsson, 070-30 600 62, kommunikatör​

Senast uppdaterad: 2023-02-22