Hoppa direkt till innehållet
printicon

Vårpromotionen 2019

På våren promoveras de doktorer vid Umeå universitet som har forskat, skrivit och publicerat en vetenskaplig avhandling i ett forskarämne. Vid högtiden firas även jubeldoktorer, d.v.s. doktorer som promoverades för femtio år sedan, och pristagare som får pedagogiska eller vetenskapliga priser.

17 maj Föredrag och samtal

Vårpromotionen inleddes dagen innan ceremonin med föredrag och pedagogiska samtal med årets pristagare i Vardagsrummet, Humanisthuset. Moderator: P O Ågren, Institutionen för informatik.

8.30–8.50 Att navigera i främmande vatten
Francine Ferretti Horst, Studentcentrum.

8.55–9.15 Det samiska landskapet i norr – forskning i gränsområdet mellan arkeologi, ekologi och historia
Lars Östlund, Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

9.20–9.40 The state of the world’s lakes
David Seekell, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

9.45–10.00 Kaffe

10.00–12.00 Pedagogiska samtal med årets pedagogiska pristagare.

Pedagogiska pristagare som deltog

Christopher Fowler, Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap

Olow Sande, Institutionen för matematik och matematisk statistik

Leif Stening, Sociologiska institutionen
Johan Örestig, Pedagogiska institutionen
Christer Mårtensson, Region Västerbotten
Fredrik Åberg, Umeå kommun

Jenny Eklöf, docent, Institutionen för idé- och samhällsstudier

Erik Lindenius, Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Bengt Johansson, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin 

18 maj Ceremoni

Ceremonin i Aula Nordica ägde rum 16.00. 7 jubeldoktorer och 74 doktorer promoverades och 9 priser delades ut.

Ceremoniprogram med information om jubeldoktorer, doktorer och pristagare

Fotografering och filmning

Universitetet fotograferar och filmar/livesänder före och under Vårpromotionens ceremoni för att använda i sin kommunikation och på sociala medier.

Kontakta Kommunikationsenheten via komm@umu.se eller prata med personal på plats om du har invändningar mot att synas i bild.

Vårpromotion
Vårpromotion

Information om ceremonin och vilka som deltar, insignier samt klädsel vid ceremoni och vårbankett.

Kontakta oss

Du når oss som arbetar med Vårpromotionen på akademiskhogtid@umu.se

Charlotte Wiberg, 070-201 15 40, ceremonimästare
Marika Wahlberg, 090-786 64 64, kommunikatör
Maud Lie, 090-786 68 54, administratör

Information

Information för årets doktorer, pristagare och jubeldoktorer
För anmälda doktorer
För anmälda doktorer

Information till doktorer som är anmälda till årets Vårpromotion

För årets pristagare
För årets pristagare

Information för pristagare som deltar vid årets Vårpromotion

För årets jubeldoktorer
För årets jubeldoktorer

Information till jubeldoktorer som deltar vid årets Vårpromotion