Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Vårpromotion

Information om kommande vårpromotion

Vårpromotion 2023

Nästa vårpromotion planeras till maj 2023.

Nedan finner ni mer information om vårpromotionen.

Pedagogiska samtal och vetenskapliga föredrag

Vårpromotionen börjar med vetenskapliga föredrag och pedagogiska samtal som framförs av årets pristagare. 

De pedagogiska samtalen är öppna för allmänheten och sänds live. Dagen består av stimulerande samtal om pedagogik och vetenskap med universitetets pristagare som leds av en moderator.

Pristagarna deltar sedan på vårpromotionens högtidsceremoni där priser delas ut till pristagarna.

Övning och rektors mingel

Dagen innan eller tidigareunder dagen hålls en obligatorisk övning av högtidsceremonin. Övningen innebär att ni får er plats i processionen samt er sittplats på scen där några övar på att ta emot doktorsinsignier.

Umeå universitets rektor bjuder in till ett mingel för doktorer, pristagare, jubeldoktorer samt universitetsgäster. Rektors mingel sker oftast dagen innan högtidsceremonin.

Högtidsceremoni och vårbankett

Innan ceremonin startar bjuds doktorer, pristagare och jubeldoktorer på ett processionsmingel med start en timme innan ceremonin. Högtidsceremonin äger sedan rum under ca 2 timmar med promotion av nya doktorer och jubeldoktorer (doktorer som promoverades för 50 år sedan). Efter högtidsceremonin följer vårbankett där förrätt, huvudrätt och dessert serveras med vin eller alkoholfria alternativ. Under kvällen hålls tal av i förväg tillfrågade personer.

Doktorer får bjuda in fem gäster att delta på banketten där den första gästen bjuds av fakulteten och resterande fyra gäster står själva för kostnaderna. 

Doktorspromotionen


Den så kallade promotionen (av det latinska ordet promovere = föra fram, bära fram) symboliserar att den nya doktorn har rätt att bedriva akademisk undervisning. Akten sker i Umeå vid en parnass, en lövklädd liten bro, där den nyblivna doktorn hälsas med ett handslag av promotorn, själv en doktor. Promotorn är den som delar ut insignierna, de yttre tecknen, det vill säga den veckade hatten eller lagerkransen, ringen och diplomet. Doktorn tar emot insignierna och går sedan genom parnassen.

Insignier för doktorer och jubeldoktorer


Vid Vårpromotionen promoveras doktorer och jubeldoktorer. De föremål av symbolisk innebörd som utdelas vid promotionsakten är doktorshatten, lagerkransen, ringen och diplomet.

Doktorshatten symboliserar akademisk frihet men också makt. Den är svart och veckad och försedd med ett Umeå-emblem, olika för de skilda fakulteterna. Endast doktorer vid medicinska fakulteten promoveras med hatt. Doktorer vid övriga fakulteter kan beställa doktorshatt för senare festliga tillfällen. Jubeldoktorer vid den medicinska fakulteten har vid ceremonin med sig sin gamla doktorshatt som de tar på sig samtidigt när promotor tar på sig sin hatt.

Lagerkransen är också en symbol för den akademiska friheten. Doktorer vid teknisk-naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och humanistiska fakulteterna promoveras med lagerkrans, en mycket gammal tradition. Även jubeldoktorer vid ovanstående fakulteter som deltar vid ceremonin får nya lagerkransar.

Diplom – det skrivna beviset på värdigheten – utdelas vid ceremonin till samtliga nya doktorer och jubeldoktorer.

 


Ringen symboliserar troheten mot vetenskapen. Den tillverkas i en speciell Umeå-modell i både vanligt guld (rött) och vitt guld. Vid promotionsceremonin har doktorerna redan satt på sig ringarna. Överlämnandet är alltså endast symboliskt.

 

Pedagogiska samtal och vetenskapliga föredrag


Under vårpromotionen anordnas populärvetenskapligt program med korta föredrag av de vetenskapliga pristagarna och samtal med de pedagogiska pristagarna. Pedagogiska samtal och vetenskapliga föredrag arrangerades 2022 i "Vardagsrummet", humanisthuset. 

Pristagare som har tilldelats pedagogiska eller vetenskapliga priser under året håller i pedagogiska samtal och vetenskapliga föredrag. De pedagogiska samtalen och vetenskapliga föredragen är öppna för allmänheten.

Priser delas ut under vårpromotionens högtidsceremoni.

Ceremonin


Ceremonin beräknas pågå i ca 2 timmar och är öppen för allmänheten. Ceremonin börjar med att de medverkande kommer in i procession och doktorerna och jubeldoktorerna tar plats på scenen. Rektor inleder med ett anförande och sedan promoverar fakultetens promotor (vanligtvis prodekan eller vicedekan) varje jubeldoktor och doktor. Jubeldoktorer, doktorer och pristagare håller inga tal på scenen utan tar bara emot publikens applåder. Ceremonin inramas av musik och körsång och avslutas med en uttågsprocession.

Sittplatser för publiken

Allmänheten är välkommen till högtidsceremonin. Några bänkar är reserverade för särskilt inbjudna, för personer med särskilda behov eller t.ex. för små barn/barnvagn. För övriga åhörare är det fri placering. Platserna ska vara intagna senast 10 minuter innan ceremonin börjar.

Vårbankett


Efter ceremonin förflyttar vi oss till vårbanketten som ligger i direkt anslutning till ceremonihallen där det hålls en trerättersmiddag för inbjudna gäster där förrätt, huvudrätt och dessert serveras med vin eller alkoholfria alternativ. Under kvällen hålls tal av i förväg tillfrågade personer samt sång och dans för att fira jubileumsdoktorer, nya doktorer och pristagare.

Medhavande gäster

Varje doktor och pristagare får bjuda med upp till fem gäster till vårbanketten. En gäst bekostas av fakulteten. Resterande fyra gäster står för sina egna kostnader, vilket är 900SEK per person och 600SEK för gäster under 18 år. 

Du eller dina eventuella gäster ordnar och bekostar själva resa och boende.
Du hittar boenden på visitumea.se/sv/bo.

Klädsel vid ceremoni och vårbankett


För gäster
För gäster, som är publik vid ceremonin och sedan ska på vårbanketten, gäller högtidsdräkt eller mörk kostym, det vill säga:

Lång, ankellång eller kort (nedanför knät) klänning eller kjol med överdel som är elegantare än vanlig vardagsklädsel.
Svart frack med vit skjorta, vit väst och vit fluga.
Mörk kostym med vit skjorta och slips eller fluga. Kostymen kan vara mörkblå, mörkgrå, svart, mörkgrön eller mörkbrun.
Folkdräkt eller nationaldräkt. 
Akademisk ämbetsdräkt (gown).


För gäster som bara är publik vid ceremonin gäller valfri klädsel.

För medverkande
Doktorer, jubeldoktorer, pristagare, rektor, promotorer, marskalkar och övriga som går in i processionen bär högtidsdräkt, det vill säga

  • Långklänning eller långkjol med överdel i valfri färg (längden ska vara till golvet) 
  • Svart frack med vit skjorta, vit fluga och vit väst.
  • Akademisk ämbetsdräkt (gown).
  • National-/folkdräkt i högtidsutformning.

Ordnar och doktorshatt

Du som har en eller flera ordnar kan bära dem. Bara promotor, doktorer och jubeldoktorer vid den medicinska fakulteten som deltar i ceremonin bär doktorshatt.

Fotografering och filmning

Universitetet fotograferar och filmar/livesänder före och under Vårpromotionens ceremoni för att använda i sin kommunikation och på sociala medier.

Kontakta Kommunikationsenheten via komm@umu.se eller prata med personal på plats om du har invändningar mot att synas i bild.

Vårpromotion

Information om ceremonin och vilka som deltar, insignier samt klädsel vid ceremoni och vårbankett.

Kontakta oss

Du når oss som arbetar med Vårpromotionen på promotion@umu.se.

Peter Sköld, 090-786 63 47, ceremonimästare
Ellinor Thörngren, 090-786 74 20, kommunikatör

Information

Information för årets doktorer, pristagare och jubeldoktorer
För anmälda doktorer

Information till doktorer som är anmälda till årets Vårpromotion

För årets jubeldoktorer

Information till jubeldoktorer som deltar vid årets Vårpromotion