Hoppa direkt till innehållet
printicon

Expertlista med natur- och teknikvetare

Fakultetens expertlista för journalister innehåller kontaktuppgifter till experter – forskare och lärare – inom det tekniska och naturvetenskapliga området.

Använd bokstäverna för att hitta det område du söker. Klicka på personens namn för att komma till kontaktuppgifter.

Dessutom finns den nationella tjänsten Expertsvar som drivs av Vetenskapsrådet i samarbete med universitet och högskolor. Via Expertsvar kan du som är journalist ställa din fråga till Sveriges alla universitet och högskolor.

A

Algblomning: Siv Huseby
Alger: Christiane Funk
Amyloidsjukdomar: Fredrik Almqvist
Antibiotika, resistens: Fredrik Almqvist
Arkitekturhistoria: Katrin Sten
Arktis: Jan Karlsson
Arktiska ekosystem: Keith Larson
Arktiska miljöer: Jonatan Klaminder
Artbildning hos fisk: Göran Englund
Artificiell fotosyntes: Johannes Messinger
Artificiell intelligens: Patrik Eklund, Helena Lindgren, Shafiq Urréhman
Astrobiologi: Natuscka Lee
Astronomi: Marianne Eik, Patrik Norqvist
Attosekundfysik: Laszlo Veisz
Automatiserad bildanalys: Shafiq Urréhman

B

Bakterier: Natuschka Lee
Bananfluga: Jan Larsson
Bergsbrukshistoria: Richard Bindler
Beräkningsmatematik: Mats G Larson
Biobränsle: Anders Nordin
Bioenergi: Christoffer Boman, Ricardo Carvalho, in English
Biofysik: Uwe Sauer
Bioinformatik: Henrik Antti, Uwe Sauer
Biologi: Barbara Giles
Biologisk mångfald, globala mönster: Roland Jansson
Biomarkörer: Henrik Antti
Boreala skogens produktion: Kristin Palmqvist
Byggteknik: Thomas Olofsson
Byggnadsfysik: Thomas Olofsson
Bäckars artrikedom: Christer Nilsson

C

Cancer: Henrik Antti
Cancer, mekanismer i cellen: Jan Larsson
Cellbiologi: Åsa Strand
Cellmembraner: Gerhard Gröbner
CRISPR/Cas9, växter: Åsa Strand, Stefan Jansson
Cyanobakterier: Christiane Funk

D

Datalingvistik: Frank Drewes
Datavetenskap, språkanalys: Frank Drewes
Datavetenskap, språkinlärning: Frank Drewes
Datormoln: Erik Elmroth
Datorseende: Shafiq Urréhman
Designantropologi: Brendon Clark
Designforskning: Heather Wiltse, Johan Redström
Designteori: Erik Stolterman
Diskret matematik: Klas Markström, Victor Falgas Ravry
Distribuerade system: Erik Elmroth
Djur: Bent Christensen
Djurs spridning och flyttning: Tomas Brodin
Djurs beteende: Tomas Brodin
DNA-strukturer: Erik Chorell
3D-teknik: Krister Wiklund

E

E-hälsa: Helena Lindgren, Patrik Eklund
Ekologi: Bent Christensen, Keith Larson, in English
Ekologisk modellering: Mehdi Cherif
Ekosystemdynamik: Sebastian Diehl
Energi: Dan Boström, Stina Jansson, Thomas Olofsson
Energieffektivisering: Thomas Olofsson
Energiomvandling: Anders Nordin
Epigenetik: Jan Larsson
Evolution: Barbara Giles, Keith Larson, in English
Evolutionsteori: Folmer Bokma

F

Fisk: Bent Christensen
Fisk i sjö och hav: Pär Byström
Fjällvegetation: Leif Kullman
Flugor: Nils Ericson
Flödesmekanik: Krister Wiklund
Formativ bedömning: Torulf Palm
Formella språk, dator: Johanna Björklund
Fotorespiration: Olivier Keech
Fotosyntes: Johannes Messinger, Christiane Funk, Åsa Strand
Främmande arter: Tomas Brodin
Fuzzy logic: Patrik Eklund
Fysikskämt: Maria Berge
Förbränning: Christoffer Boman, Anders Nordin
Förbränning, diagnostik: Florian Schmidt
Förgasning: Anders Nordin
Försurning: Richard Bindler

G

Genetik: Barbara Giles , Jan Larsson
Genreglering i bakterier: Vicky Shingler
Genteknik: Jan Larsson
Geoekologi: Natuschka Lee, Ann-Kristin Bergström, Grafen Alexandr Talyzin, Thomas Wågberg
Grafteori: Victor Falgas Ravry
Gravitationsvågor: Michael Bradley
Genus i skolan: Ia Kling, Gunnar Sjöberg
Genusperspektiv på naturvetenskap och matematik: Karin Due
GMO: Stefan Jansson
G-quadruplex: Erik Chorell
Grafteori: Victor Falgas Ravry
Grön kemi: Jyri-Pekka Mikkola

H

Haj: Bent Christensen
Havet, bakterier: Johan Wikner
Havet, virus: Johan Wikner
Havet, encelliga djur: Johan Wikner
Havet, miljötillstånd: Jan Albertsson
Havet, näringsämnen: Joakim Ahlgren
Heterogen katalys: Jyri-Pekka Mikkola
Husbyggnadsteknik: Thomas Olofsson
Hänglavar: Per-Anders Esseen

I

Icke-linjär fysik: Gert Brodin
Industridesign: Monica Lindh-Karlsson
Infektion: Fredrik Almqvist
Innovation: Thomas Mejtoft
Installationsteknik: Thomas Olofsson
Interaktionsdesign: Helena Lindgren, Heather Wiltse, Thomas Mejtoft, Christoffel Kuenen, Catharina Henje
Interaktionsteknik: Thomas Mejtoft
IT, allmänt: Mats Johansson

J

Joniska vätskor: Jyri-Pekka Mikkola
Jordbävningar: Kerstin Abbing

K

Katalysatorer: Jyri-Pekka Mikkola
Kemisk biologi: Fredrik Almqvist, Erik Chorell
Klimateffekter på fisksamhällen: Göran Englund
Klimatförändring: Leif Kullman, Christian Bigler, Keith Larson, in English
Kolets kretslopp, växternas del: Kristin Palmqvist
Komplexa system: Martin Rosvall
Korall: Bent Christensen
Korallrev: Bent Christensen
Kosmologi: Michael Bradley
Kosmologi, livsåskådning: Natuschka Lee
Krukväxter: Katarina Stenman
Kväve, effekt på lavar och markveg.: Kristin Palmqvist
Kärnkraft: Mohsen Soleimani-Mohseni

L

Laser: Ove Axner, Aleksandra Foltynowicz, Laszlo Veisz
Laserspektroskopi: Florian Schmidt
Lavekologi: Per-Anders Esseen, Kristin Palmqvist
Ledande plast: Ludvig Edman
Lipider: Gerhard Gröbner
Livscykelanalys: Mats Tysklind
Livsmedelsförsörjning, hållbar:
 Kristin Palmqvist
Logik: Patrik Eklund
Luftföroreningar: Christoffer Boman
Läkemedel i miljön: Jerker Fick
Läkemedelskemi: Fredrik Almqvist, Mikael Elofsson, Erik Chorell

M

Markbakterier (pseudonomas): Vicky Shingler
Mark- och vattenprocesser: Jonatan Klaminder
Matematik: Åke Brännström
Matematik, numerisk analys: Christian Engström
Matematik, operatorteori: Christian Engström
Matematik, skönhet: Manya Sundström
Matematikdidaktik: Johan Lithner
Matematikdidaktik, i förskolan: Ia Kling, Gunnar Sjöberg
Matematisk modellering: Eric Libby
Matematisk nätverksteori: Victor Falgas Ravry
Matematisk-statistisk modellering: Sara Sjöstedt de Luna
Medborgarforskning: Keith Larson
Medicinsk teknik: Henrik Antti, Anders Eklund
Medicinsk teknik, andningsgasdiagnostik: Florian Schmidt
Membranproteiner: Gerhard Gröbner
Metabolomik: Henrik Antti
Metallföroreningar: Richard Bindler
Meteoriter:
 Natuschka Lee
Mikrobiell evolution: Eric Libby
Mikrobiologi: Natuschka Lee
Mikrofauna: Natuschka Lee
Miljöbioteknik: Natuschka Lee, Vicky Shingler
Miljögifter: Patrik Andersson, Peter Haglund
Miljöanalytisk kemi: Peter Haglund
Miljökemi: Patrik Andersson, Stina Jansson, Mats Tysklind, Peter Haglund
Miljöstörande ämnen: Jonatan Klaminder
Miljöteknik: Mats Tysklind
Mineralkemi:
Jean-Francois Boily
Mossor: Nils Ericson
Motivation, prestation i skolan: Mikael Winberg
Motivation, välbefinnande i skolan: Mikael Winberg
Multimodal signalbehandling: Shafiq Urréhman
Människa-datorinteraktion: Helena Lindgren

N

Naturkatastrofer: Kerstin Abbing
Naturvetenskapernas didaktik: Christina Ottander
Näringsvävar: Mehdi Cherif, Sebastian Diehl
Nätverksteori: Martin Rosvall

O

Optisk pincett: Magnus Andersson
Organeller: Åsa Strand
Organisk kemi: Fredrik Almqvist, Mikael Elofsson, Erik Chorell
Ornitologi: Keith Larson, in English

P

Partikelacceleration: Gert Brodin, Laszlo Veisz
Partikelfysik: Michael Bradley
Planetarium: Marianne Eik
Planeter: Marianne Eik
Plasmafysik: Gert Brodin, Laszlo Veisz
Plankton: Sebastian Diehl
Plattektonik: Kerstin Abbing
Populationsgenetik: Barbara Giles
Produktdesign: Thomas Degn
Programmerad celldöd: Gerhard Gröbner
Proteiner: Uwe Sauer, Christiane Funk
Porslinsblommor: Katarina Stenman
Pyrolys: Anders Nordin

R

Reglerteknik: Leonid Freidovich
Relativitetsteori: Michael Bradley
Regnskog: Bent Christensen
Restaurering av vattendrag: Christer Nilsson
Restaureringsekologi: Christer Nilsson, Roland Jansson
Robotik: Leonid Freidovich, Thomas Hellström
Rymden: Patrik Norqvist
Rymdfysik: Gert Brodin, Maria Hamrin, Patrik Norqvist
Röntgenkristallografi: Uwe Sauer
Rödblära: Barbara Giles

S

Samspel mellan fiskarter: Göran Englund
Sannolikhetslära: Victor Falgas Ravry
Senescens: Olivier Keech
Sensorfusion: Shafiq Urréhman
Signal- och bildanalys: Jun Yu
Sjöar o vattendrag (biogeokemi): Jan Karlsson
Sjösediment: Richard Bindler
Skogskemi:
 Jyri-Pekka Mikkola, Leif Jönsson
Skogsråvara: Jyri-Pekka Mikkola
Skolan, forskning i: Jenny Sullivan Hellgren
Skolan, motivation: Jenny Sullivan Hellgren, Mikael Winberg
Skolan, naturvetenskap: Mikael Winberg
Slumpprocesser: Victor Falgas Ravry
Sluttningsprocesser: Kerstin Abbing
Solbränsle: Johannes Messinger
Solceller: Sune Pettersson
Solvärme: Gireesh Nair
Spatiotemporal modellering av Big Data: Jun Yu
Specialpedagogik och matematik: Ia Kling, Gunnar Sjöberg
Språkteknologi: Johanna Björklund
Statistik: Jun Yu, Sara Sjöstedt de Luna, Peter Anton
Statistik och bioinformatik: Patrik Rydén
Statistisk inlärning: Jun Yu
Stenar: Jean-Francois Boily
Stjärnor: Marianne Eik
Strandvegetation: Christer Nilsson
Strukturbiologi: Magnus Wolf-Watz, Uwe Sauer
Syrebrist i vatten: Johan Wikner
Systembiologi: Martin Rosvall

T

Teknikadoption: Thomas Mejtoft
Teknikfilosofi: Heather Wiltse
Teoretisk biologi: Eric Libby
Torrifiering: Anders Nordin
Transportdesign: Demian Horst
Tropiker: Bent Christensen
Tsunami: Kerstin Abbing

V

Vardagsfysik: Patrik Norqvist
Vatten: Jean-Francois Boily
Vattendragsekologi: Roland Jansson
Vattenkraft, miljöeffekter: Roland Jansson
Vattenrening: Mats Tysklind
Vattenånga:
Jean-Francois Boily
Vulkanism: Kerstin Abbing
VVS: Mohsen Soleimani-Mohseni, Thomas Olofsson
Värmeöverföring: Thomas Olofsson
Växtbiologi: Åsa Strand
Växtbioteknik: Åsa Strand
Växters metabolism: Olivier Keech
Växthusgaser: Jan Karlsson

Ä

Älvar: Christer Nilsson

Ö

Östersjön: Agneta Andersson