Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 2 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Samarbeta med oss

Vi tror att alla kan vinna på att samarbeta. Därför samverkar vi på Umeå universitet gärna med företag, myndigheter, organisationer och andra externa aktörer. Att mötas kring gemensamma idéer, utmaningar, innovationer och projekt bidrar till utveckling för er, för våra studenter och forskare – och för samhället i stort.

Grunden för ett framgångsrikt samarbete är att det ska vara givande för alla parter. Vi ser att samverkan med externa aktörer stärker våra utbildningar genom att främja kunskapsutbyte och knyta an till arbetslivet. Även för forskningen är samverkan ett sätt att kunna fånga upp omgivningens aktuella behov, möta framtida utmaningar och komma samhället till nytta. Och för er som företag och organisationer finns möjlighet att få nya infallsvinklar, växa och bli starkare med tillskott av ny kompetens.

Genom att arbeta tillsammans kan vi skapa nya produkter och tjänster, höja kompetensnivån, utveckla idéer såväl som verksamheter. Det skapar förutsättningar för en hållbar tillväxt. 

Vill du samarbeta med oss? Härligt! Är du osäker på vem du borde prata med? Hör gärna av dig till våra samordnare på Enheten för forskningsstöd och samverkan. De kan hjälpa dig att hitta forskare, studenter, utbildningar och andra kontakter som du behöver.

Välkommen att kontakta oss!


Enheten för forskningsstöd och samverkan
 fungerar som stöd och kontakt för företag, organisationer och myndigheter som söker samarbete med Umeå universitet.

Hör gärna av dig till oss om du vill få hjälp med kontakter inom universitetet, har en idé för samarbete eller behov av kompetensutveckling.

Besöksadress
Universitetsledningshuset, Universitetstorget 4
Du hittar oss på plan 5
Tel: 090–786 50 00
Mejl: er@umu.se

Läs mer om Enheten för forskningsstöd och samverkan

Vänd dig direkt till en enhet eller institution