Hoppa direkt till innehållet
printicon

Samarbeta med en forskare

Står er organisation inför en större utmaning som ni behöver forskningsbaserad kunskap för att kunna belysa eller lösa? Är er verksamhet beroende av fortlöpande kunskapsuppbyggnad baserad på den senaste forskningen? Vill ni i dialog med forskare formulera inriktningen på och ta del av resultaten av olika forskningsinsatser? Vid Umeå universitet finns forskning inom alla vetenskapsområden. Chansen är stor att vi har gemensamma intressen.

Forskning vid Umeå universitet sker till stora delar i samverkan med olika partner. Det kan vara andra lärosäten men också näringsliv, kommuner, landsting, och andra organisationer. Samverkan kan omfatta ett specifikt ämne, men det kan också spänna över ett eller flera vetenskapsområden.

Grunden för allt samarbete är att det ska stärka båda parter. Genom dialog identifierar vi gemensamma områden som är av ömsesidig nytta för både er och universitetet.
Oavsett vilken form av samverkan ni är nyfikna på kan ni vända er direkt till den institution eller forskare som ni vill samarbeta med. Eller så är ni välkomna att ta kontakt med Enheten för externa relationer för att få hjälp att hitta rätt. Här kan ni också läsa vidare om olika former av samverkan för idéer och inspiration.

Exempel på samarbetsformer

Internationell forskningssamverkan

Vi söker ständigt nya samarbetspartners inom industri, samhälle och universitet från hela världen för större och mindre forskningsprojekt både inom och utanför EU. Grants Office kan hjälpa er som företag och organisation att hitta partners inom Umeå universitet.

Kontakt Grants Office

EU-expert

Agneta Hånell Plamboeck
Telefon: 090-786 56 61

Forskningssamordnare

Annett Wolf
Mobil: 072-550 82 09

Bodil Formark
Mobil: 072 714 90 46

Anders Wennström
Telefon: 090-786 56 57
Mobil: 070-272 34 20

Folmer Bokma
Telefon: 090-786 71 21
Mobil: 070-530 72 44

Ekonomer

Carina Forsberg
Ekonom, redovisning
Telefon: 090-786 59 53

Sussi Mikaelsson
Ekonom, budget
Telefon: 090-786 79 29

Universitetsjurister

Tina Nordström
Telefon: 090-786 92 85

Petra Kanon
Telefon: 090-786 68 30

Forskning på uppdrag

Uppdragsforskning är i hög grad inriktad på att producera forskningsresultat som kan komma till praktisk nytta. Det kan handla om utredningar, utvärderingar eller utveckling av en metod, ett koncept eller en produkt. Vad som ska utföras regleras i ett särskilt uppdragsavtal som upprättas mellan båda parter och där regleras även frågor som rör exempelvis kostnader, rätten till resultat och sekretess. Uppdragsgivaren står för finansieringen av uppdraget. Kostnad beror på uppdragets omfattning, hur mycket tid som krävs och om det finns behov av specifik utrusning eller lokaler.

Forskaren som expert

Genom expertkonsultation utnyttjas forskarens kompetens för att lösa ett företags eller organisations specifika frågeställningar eller mer avgränsade problem. Det kan till exempel handla om rådgivning eller utvecklingsuppdrag. Till skillnad mot uppdragsforskning bygger expertkonsultation i första hand på användning av befintlig kunskap och teknik och inte på att skapa nya forskningsrön och uppdragsgivaren står för finansieringen. Kostnad beror på uppdragets omfattning.

Personalutbyte

Ett personalutbyte ger möjlighet att delta i forsknings- eller utvecklingsarbete och att sätta sig in i en annan arbetsplats kultur och utmaningar. Det sprider kunskap, bidrar till verksamhetsutveckling och ökar förståelsen för andra sätt att tänka och nya idéer föds.

Den här typen av samverkan skräddarsys för varje enskilt fall. I dialog kommer vi överens om formerna för utbytet, parternas förväntningar, finansiering och arbetsuppgifter. Det kan till exempel innebära att personen i fråga deltar i forskningsprojekt, håller föreläsningar eller seminarier, eller deltar i diskussioner inom sitt område.

Företagsforskarskolan
Företagsforskarskolan

Företagsforskarskolan skapar förutsättningar för samarbete mellan forskare, näringsliv och offentlig sektor.

Samarbeta med en student
Samarbeta med en student

Ta chansen att utveckla din verksamhet med hjälp av våra studenters kreativitet och nya infallsvinklar.

Samarbeten skola-universitet
Samarbeten skola-universitet

Samarbete med skolor, förskolor och fritidshem sker på flera olika sätt vid Umeå universitet.