Hoppa direkt till innehållet
printicon

Samarbeta med en student

Vill ni skapa relationer med potentiella medarbetare? Vill ni ha hjälp att utreda eller belysa en avgränsad fråga? Söker ni nya perspektiv till er verksamhet? Tillsammans med er tar sig våra studenter an skarpa uppdrag kopplade till frågor inom ert företag eller organisation.

För att Umeå universitets studenter ska få en så god förberedelse som möjligt för sitt framtida yrkesliv, behöver de under utbildningens gång få möjlighet att testa sina nyförvärvade kunskaper på verkliga situationer och problem. Under sin utbildning arbetar de därför med olika slags uppdrag gentemot företag och organisationer. Här kan du läsa mer om olika former för att samarbeta med våra studenter. Ta chansen att utveckla din verksamhet med hjälp av våra studenters kreativitet och nya infallsvinklar!

Oavsett vilken form av samverkan ni är nyfikna på kan ni vända er direkt till den institution eller forskare som ni vill samarbeta med. Eller så är ni välkomna att ta kontakt med Enheten för externa relationer för att få hjälp att hitta rätt. Här kan ni också läsa vidare om olika former av samverkan för idéer och inspiration.

Exempel på samarbetsformer

Examensarbete

Många studenter är intresserade av att skriva examensarbeten tillsammans med ett företag eller en organisation. För er är det en möjlighet att etablera kontakt med ambitiösa personer på tröskeln till arbetslivet. Examensarbeten planeras och genomförs utifrån både företagets och studentens behov. I dialog med studenten och dennes handledare på Umeå universitet, kommer ni överens om den bästa lösningen för just ert samarbete.

Läs mer om samarbete kring examensarbete

Projektarbete

Om er verksamhet har behov av att göra en mindre analys, arbeta fram ett väl avgränsat underlag för något eller utveckla och testa en produkt, kan det vara ett passande projektarbete. Vissa projektarbeten utförs enskilt, många görs i grupper om 2-7 studenter. Arbetet ska vara förankrat i en verklig situation och ett konkret problem som formuleras av er som uppdragsgivare.

Projektarbetet ska resultera i en rapport eller annan dokumentation som också överlämnas till er och kan redovisas av studenterna på er arbetsplats.

Praktik

Många av våra utbildningar innehåller en eller flera perioder med praktik där studenten tillbringar allt från en vecka till flera månader på en arbetsplats och bidrar med sin kompetens genom att utföra konkreta arbetsuppgifter.

Co-op

Co-op, Co-operative education, är en internationellt beprövad samverkansmodell som bygger på samarbete mellan utbildning och företag eller organisationer. Under utbildningstiden kombineras studier med verksamhetsförlagda projektkurser och arbetsperioder. Sista terminen skrivs examensarbetet i samverkan med arbetsplatsen.

Som arbetsgivare får du möjlighet till en tidig kontakt med potentiella medarbetare och därför ses samarbetet som en effektiv rekryteringsform och investering för framtiden.
Under arbetsperioderna tar studenten med sig ny kunskap till er organisation och tar även med sig kunskap från yrkeslivet tillbaka till utbildningen. Kombinationen av teori och praktik möjliggör för studenterna att matcha en god akademisk utbildning med erfarenhet och yrkeskompetens.

På Umeå universitet har vi fyra program som integrerat Co-op i sina utbildningar:

  • Högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik, 180 hp
  • Högskoleingenjörsprogrammet i Elektronik och datorteknik, 180 hp
  • Högskoleingenjörsprogrammet i Byggteknik, 180 hp
  • Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, 300 hp (från hösten 2018)


Läs mer om Co-op för arbetsgivare
Läs mer om Co-op för studenter

Gästföreläsningar

De flesta utbildningar tar gärna emot representanter från olika företag och organisationer som gästföreläsare. Studenterna får en inblick i hur det fungerar i arbetslivet och en bild av hur arbetsmarknaden ser ut.

Arbetsmarknadsdagar

Varje år arrangeras större och mindre arbetsmarknadsdagar där ditt företag har möjlighet att möta studenter från alla ämnesområden och knyta kontakter för uppdrag, examensjobb eller framtida arbetskraft. Uniaden är Umeå universitets största arbetsmarknadsdag. Här kan ditt företag kan träffa teknologer, naturvetare, designstudenter, ekonomer, systemvetare och personalvetare.

Välkommen att kontakta oss!

Kontakta en institution direkt

Toppbild

Enheten för externa relationer

Enhetschef

Hans-Olov Byquist
090-786 53 55
072-538 53 55
hans-olov.byquist@umu.se