Hoppa direkt till innehållet
printicon

Vision, strategi och regelverk

Umeå universitets vision 2020 börjar närma sig sitt slutår och universitetsledningen har därför påbörjat arbetet med att ta fram en ny vision och strategi för perioden efter 2020.

Målbilden är ett "Mission Statement" samt en strategi, den senare för perioden 2020–2025. Den nya visionen ska fungera som ett verktyg för att utveckla verksamheten. Tillit och långsiktighet kommer att vara centrala begrepp som genomsyrar universitetets styrning och uppföljning.

Visionsdokumentet Umeå universitet 2020 – Vision och mål fastslogs av universitetsstyrelsen 2012 och har sedan dess varit grunden för verksamhetsplanering och strategiskt utvecklingsarbete på universitetets alla nivåer.

Kvalitetsarbete
Kvalitetsarbete

Umeå universitet bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete.