"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Pax Nordica 2019

Bild: Umeå kommun

Säkerhet i ett nationernas Europa som återuppstår—håller mångsidigheten på att falla sönder?

 

Datum: 4 april 2019
Lokal:
Humanisthuset Hörsal E
Anmälan:
Pax Nordica är ett öppet arrangemang, ingen anmälan krävs!
Program:
Se längre ned på sidan

Under en trettioårsperiod har den politiska fantasin bland europeiska ledare dominerats av idéer och föreställningar om gemenskaper. Under ännu längre tid har önskvärdheten av internationell organisering, t.ex. inom ramen för EU, NATO och WTO för att säkerställa stabilitet och fred utgjort grundbulten. På väg mot 2020-talet börjar emellertid ett antal händelser och handlingar skaka om fundamentet. EU vacklar fortfarande efter vågen av massimmigration under senare tid samtidigt som både väpnad konflikt och snabb politisk förändring pågår i de östra delarna av Europa. Brexit prövar EU:s grundläggande struktur. NATO är utsträckt och involverat i en rad regionala konflikter samtidigt som en intern debatt om budgetfrågor frestar på medlemsstaterna. Det amerikanska ledarskapet inom NATO, så länge uppfattat som en självklarhet, ifrågasätts t.o.m. av USA:s president. Världshandelsorganisationen WTO tvingas inte bara konkurrera med asiatiska initiativ kring tillväxt och ledarskap, särskilt från Kina, men också med olika former av intern opposition gällande hur tillväxt och välstånd kan säkerställas i den nya globala ordningen. Nationalismen växer i stora delar av världen.

Kan multilaterala säkerhetsgarantier överleva, eller på något sätt anpassas? Har demokratin förlorat sin roll som gemensam grund för fredliga partnerskap? Vilka andra gemenskapsgrunder kan erbjuda säkerhet och stabilitet? Är Ryssland en vinnare om nationalism och bilateralism övertrumfar multilateralism i Europa? Borde Tyskland upprusta och inta en mer kraftfull roll i den europeiska säkerhetsstrukturen? Har balansen mellan kärnvapen och cybervapen som avskräckningsmedel förändrats? Har migrations- och miljöfrågor någon chans på de framväxande, alltmer nationellt präglade politiska dagordningarna i Europa?

 

Programme April 4 (2019 Pax Nordica will be held in English): 

13.00-13.10: Welcome address
Professor Dieter Müller, Pro Vice-Chancellor, Umeå University

13.10-13.25: Multilateralism-what of it?
Associate professor Niklas Eklund, Umeå University

13.30-13.55: Can trade barriers promote peace and security?
Professor Jari Eloranta, University of Helsinki

14.00-14.25: How would you write a textbook on International Politics today?
Professor emeritus Magnus Jerneck, University of Lund

14.25-14.45: Program break with refreshments

14.45-15.10: Should Germany be militarily stronger?
Lt.Col. Hans-Joachim Weber, Defence attaché to Sweden

15.15-15.40: Do climate and migration issues stand a chance on European political agendas?
Dr. Gunilla Herolf, Senior associate research fellow, Swedish Insitute of International Affairs

15.45-16.10: Critical infrastructure challenges in hybrid warfare conditions
Dr. Oleksandr Sukhodolia, Head of department, National Institute for Strategic Studies, Kiev

16.15-16.45: Panel discussion with questions from the audience

16.45: Refreshments, time to mingle and continue discussions at leisure

Vad är Pax Nordica?

Pax Nordica är ett årligen återkommande forum för information och debatt med syfte att sprida och öka kunskap om säkerhetsfrågor i vid mening. Sedan 1994 har Pax Nordica bjudit in till diskussion om den säkerhetspolitiska situationen och hållbarheten i nordligaste Europa som på olika sätt påverkar Sverige.

Pax Nordica är öppet för alla som vill vara med och lyssna och det kostar ingenting att delta.

Medarrangörer

Kontaktinformation

Niklas Eklund
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 72