"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Pax Nordica 2009 – Strategier för fred och säkerhet

Pax Nordica 2009: Internationell akademisk konferens vid Umeå universitet 17–18 september, öppet symposium i Umeå Folkets hus den 19 september.

Bakgrund

Den 17 september 2009 är det exakt 200 år sedan freden i Fredrikshamn mellan Sverige och Ryssland avslutade Finska kriget och den mer än 600-åriga riksgemenskapen mellan Sverige och Finland. Freden markerar även en i stort sätt obruten fredsperiod. Vid sidan om krigsdeltagandet på kontinenten 1813–14 utkämpade Sverige sitt senaste krig 1808–09. Med detta som historisk bakgrund vill vi samla forskare från Norden och världen i övrigt för att diskutera strategier för krig och fred i Norden ur flera perspektiv. 2009 uppmärksammas betydelsen av denna del av vår historia, framför allt inom ramen för Märkesåret.

Syften

Syftet med konferensen är i huvudsak trefaldigt:

  • Initiera och starta upp nya forskningsprojekt eller stärka redan befintliga nätverk
  • Bidra till forskningskontakter över de traditionella ämnesgränserna
  • Sprida kunskaper och ge allmänhet, studenter och anställda vid universitet och högskolor möjlighet att ta del av den senaste forskningen kring fred och säkerhet i Norden

Teman – workshops

Konferensen är uppbyggd kring sex huvudsakliga teman. Dessa teman spänner över många ämnesöverskridande fält. Framför allt humanister och samhällsvetare ska kunna delta i de olika sessionerna och bidra med sitt specifika kunnande. Varje workshop har en ansvarig som leder presentationerna och diskussionerna:

  • Circumpolar security: The return of the North?
  • Fredskriser: Vägval, strategier och synsätt i Norden efter 1809
  • Konflikthantering, återuppbyggnad och fredsarbete
  • Ryssland och Norden: Förändring eller kontinuitet?
  • Homeland security: Moderna hot
  • OSSE: Nätverkskonferens Sverige–Finland: Förebygga konflikt – bygga fred

Öppet för allmänhet, studenter och forskare

Konferensens olika sessioner kommer att vara öppna för allmänheten, studenter och anställda vid universitet och högskolor. Vår uppfattning är att märkesåret 2009 och de 200 år som har förflutit sedan freden med Ryssland är viktigt att uppmärksamma och dessutom ges en ypperlig möjlighet att sprida kunskaper utanför den akademiska miljön till en större publik. Vi tror att uppmärksamheten kring märkesåret kan öka intresset för den forskning vi vill presentera.

Pax Nordica

Ett led i våra intentioner att sprida kunskap är den fortsättning på konferensen – Pax Nordica 09 – som äger rum lördag den 19 september, då vi inbjuder allmänheten till en föreläsningsdag i Umeå Folkets hus med speciellt inbjudna talare. Pax Nordica är en årligen återkommande föreläsningsdag som genom åren har behandlat ett stort antal teman kopplade till fred och säkerhet. Pax Nordica 2009 är ett samarbete mellan Umeå universitet, Umeå kommun, Länsstyrelsen i Västerbotten, Västerbottens Regionförbund och Allmänna Försvarsföreningen.

Beroende på vilka som deltar i konferensen kommer diskussionerna att föras på engelska eller svenska.

All forskningspresentation kommer efter konferensen att granskas för eventuell publicering.

Pax Nordica 2009 – översiktligt schema

Torsdag 17/9

10.00 Välkomsttal

10.30 Ord från arrangörerna

10.45 Öppningstal: Jan Eliasson

12.00 Lunch – Affärsvärlden / Hjortron

13.00–17.00
Hörsal A: Homeland Security
Hörsal D: Ryssland och Norden
S 104: Cirkumpolär säkerhet
Hörsal G: Konflikthantering

18.00 Middag – Messen (I 20, Umestan)

Fredag 18/9

09.00–12.00
Hörsal A: Homeland Security
Hörsal G: Konflikthantering
Hörsal C: OSSE / STETE
Hörsal D: Fredskriser

12.00 Lunch – Affärsvärlden / Hjortron

13.00–17.00:
Hörsal A: Homeland Security
Hörsal D: Ryssland och Norden
Hörsal C: OSSE / STETE
S 205 h: Cirkumpolär Säkerhet

17.00 Guidad tur: Händelserna 1809 i Sävar och Ratan

19.30 Middag – Tullgården, Ratan

Lördag 19/9 – PAX Expo

10.00–16.45 i Umeå Folkets hus

Kontaktinformation

Niklas Eklund
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 72
Senast uppdaterad: 2020-03-25