Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Pax Nordica 2016 – Vad händer med säkerheten i Arktis?

De globala säkerhetsfrågorna genomgår under 2010-talet en kraftig förändring. Till synes stabila gemenskaper som EU och NATO pressas såväl politiskt som ekonomiskt av nya motsättningar och konfliktmönster i omvärlden.

Under senare tid har även stora flyktingströmmar börjat utmana den sociala sammanhållningen i många länder. Stora makter förändrar definitionen av sina geopolitiska intressen. Norra Europa och de arktiska områdena ter sig åtminstone på kartan som avlägsna från de mest brännande problemområdena. Men kartan ljuger i realiteten. Snarare är de vägval som görs i nordområdena sammanlänkade med problem och konflikter i andra delar av världen.

Vilka är de för norra Europa avgörande säkerhetspolitiska konfliktlinjerna idag? Utgör Arktis ett område präglat av avspänning och fredlig samexistens mellan folk och stater, eller håller det på att förändras? Vilka är i sådana fall de tydligaste drivkrafterna bakom en sådan utveckling?

Specifika frågor som kommer att behandlas i år:

  • Kan geopolitik bidra till vår förståelse av arktisk säkerhet?
  • Kommer tillgången på naturresurser att öka konkurrensen mellan länder?
  • Hur ser Försvarsmakten på Arktis?
  • Vilka intressen har Ryssland i Arktis?
  • Vilka förhållningssätt kännetecknar de nordiska länderna?

Välkommen till Pax Nordica 2016!

Vad händer med säkerheten i Arktis? Vi ser fram emot en lärorik eftermiddag med ämneskunniga talare, diskussion och debatt. Presentationerna ges på svenska och engelska. Missa inte chansen att vara med och lyssna, ställa frågor och diskutera!

Program – torsdag 21 april 2016

Plats: Humanisthuset, Hörsal E
Moderator: Alf Molin, Allmänna Försvarsföreningen i Västerbotten.

13.00 Prorektor Anders Fällström öppnar Pax Nordica 2016

13.10–13.35 Ph.D. Lize-Marie van der Watt, Arcum, Umeå universitet: Geopolitics as a key to understanding the Arctic

13.35–13.55 Prof.em. Marian Radetzki, Luleå tekniska universitet: Arctic energy and minerals – impressive resource base but bleak prospects

14.00–14.25 Konteramiral Jonas Haggren, Försvarsmakten: Försvarsmaktens syn på närområdet och förhållningssätt till den Arktiska regionen

14.25–14.45 Paus med fika

14.45–15.05 Ph.D. Nadezhda Filimonova, St. Petersburg University: Russia's interests in the Arctic

15.10–15.30 Forskare Louise Simonsson, FOI: De nordiska länderna och den arktiska säkerheten

15.35–16.15 Paneldiskussion (moderator Niklas Eklund)

16.15– Mingel (Allmänna Försvarsföreningen)

Kontaktinformation

Niklas Eklund
Övrig/annan befattning, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 72