Hoppa direkt till innehållet
printicon

Pax Nordica 2017: Finlands sak är vår – gäller det fortfarande

Under 2017 firar vårt grannland Finland 100 år av historia som självständig nationalstat. Det har varit ett dramatiskt århundrade inte bara för Finland utan även för Sverige, som i kraft av gemensam historia och geopolitiskt läge på olika sätt knutit sin säkerhetspolitik till den finska.

Under den senaste 25-årsperioden har länderna utvecklats olika i sina relationer till EU, Nato och Ryssland. Det blir mer och mer oklart hur nära Finland och Sverige egentligen står varandra i synen på vad som skapar säkerhet i norra Europa.

Efter ett par årtionden av närmast total militär anpassning till internationella insatser börjar Sverige nu gradvis omdisponera sina resurser. Det nationella territoriet och dess försvar står åter på dagordningen. Finland har under samma period, trots engagemang i olika internationella insatser, aldrig ifrågasatt kärnan i sin militära doktrin: förmågan att försvara det egna landet.

Det väcker frågor som kommer att behandlas under året konferens:

  • Vad skapar säkerhet i norra Europa?
  • Vilka likheter och skillnader finns idag mellan de finska och svenska synsätten?
  • Kan man 2017 lika tvärsäkert säga att "Finlands sak är vår", som man kunde vid mitten av 1900-talet?

Pax Nordica 2017 – program torsdag 6 april

Plats: Samhällsvetarhuset, Lindellhallen – Hörsal B
Moderator: Alf Molin, Allmänna Försvarsföreningen i Västerbotten.
OBS! Årets föreläsningar hålls på svenska.

13.00 Öppningsanförande – Hans Adolfsson, rektor Umeå universitets, öppnar Pax Nordica 2017

13.10–13.35 Vad skapar säkerhet i norra Europa enligt finsk syn? – Matti Anttonen, Finlands ambassadör i Sverige

13.35–13.55 Säkerhetsbegreppet i ett nordeuropeiskt historiskt perspektiv – Kent Zetterberg, professor em. i historia, Stockholms universitet

14.00–14.25 Finland och Sverige i den kommande stormen – Lektor Tomas Ries, lektor i strategi och säkerhetspolitik, Försvarshögskolan

14.25–14.45 Paus med fika

14.45–15.05 Nato som säkerhetsskapare – Anna Wieslander, generalsekreterare i Allmänna Försvarsföreningen

15.10–15.30 Kulturella likheter och olikheter Finland-Sverige – Ola Nordebo, politisk chefredaktör, Västerbottens-Kuriren

15.35–16.15 Paneldiskussion (moderator Niklas Eklund)

16.15– Mingel (Allmänna Försvarsföreningen)

Kontaktinformation

Niklas Eklund
Övrig/annan befattning, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 72