Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Pax Nordica 2018: Skymningsläge eller gryningstid?

Beredskap inför renodlat militära hot i Sveriges närområde blir allt viktigare samtidigt som prioriteringar krävs inom andra områden av samhällslivet. Alltmer avancerade system för kommunikation och försörjning bidrar till strukturell sårbarhet. Störningar i IT, stora elavbrott, översvämningar eller olyckor i kärnkraftverk är exempel på konkreta men också mycket omfattande hot.

Snabba spridningseffekter kan medföra epidemier och problem med livsmedel och dricksvatten. Stora ekonomiska prioriteringar står för dörren. Samtidigt knakar europasamarbetet i fogarna och utgör inte längre ett uppenbart forum för att lösa gemensamma problem.

Nationella identiteter debatteras flitigt; i det offentliga rummet bland journalister och politiker, men mellan medborgare främst på webben. Men inte heller det offentliga samtalet utgör längre en självklar arena för utbyte av tankar och idéer om beslut i gemensamma samhällsfrågor. De värderingar som samhällslivet bygger på förändras också, och det är svårt att bedöma vilka förändringar som är tillfälliga och vilka som blir bestående.

Befinner vi oss i skymningsläge eller i gryningen för en ny tid? Är utvecklingen positiv eller negativ? Är dagens möjligheter för medborgare att själva välja samhällsinformation och hotbild ett uttryck för frihet och mångfald? Har folk blivit bättre på att klara sig själva? Finns det självklara symboler och beteenden som håller ihop samhället, och vilka är i så fall de? Hur ska man prioritera i korstrycket mellan olika typer av hot? Kan ett land som Sverige över huvud taget prioritera och på vad bygger i så fall förmågan att göra detta? Att söka svar på dessa och relaterade frågor utgör ledtemat för Pax Nordica 2018: Skymningsläge eller gryningstid?

Pax Nordica 2018 – program torsdag 12 april

Plats: Samhällsvetarhuset, Lindellhallen – Hörsal A
Moderator: Alf Molin, Allmänna Försvarsföreningen i Västerbotten
Panelledare: Niklas Eklund, Umeå universitet

13.00 Öppningsanförande – Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet

13.10–13.35 Globala trender och hot mot säkerhet i närområdet – Niklas Granholm, Forskningsledare försvarsanalys, FOI

13.35–14.00 Kan man lita på medierna? – Patrik Oksanen, redaktör, Hudiksvalls tidning

14.00–14.25 Mångfald eller sönderfall? Utmaningar för social sammanhållning – Mikael Kurkiala, docent, Svenska kyrkan

14.25–14.45 Paus med fika

14.45–15.05 Ekonomisk riskbedömning under säkerhetspolitiska utmaningar – Staffan Ringbom, lektor, Svenska Handelshögskolan i Helsingfors

15.10–15.35 Kan man garantera frihet utan demokrati? – Heidi Avellan, redaktör, Sydsvenskan

15.35–16.15 Paneldiskussion – ledd av Niklas Eklund, docent, Statsvetenskapliga institutionen

16.15– Mingel (Allmänna Försvarsföreningen och Utrikespolitiska Föreningen)

Kontaktinformation

Niklas Eklund
Övrig/annan befattning, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 72