"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Umeå kommun

Pax Nordica 2023

Sammanhållning på Arktiska flanken! Nato, EU och Sverige

Datum: 23 mars
Lokal: Aula Biologica
Anmälan: Pax Nordica är ett öppet arrangemang, ingen anmälan krävs!
Program: Se längre ned på sidan

När Sverige under 2023 firar 500 år av självständighet sker det mot bakgrund av omfattande säkerhetspolitisk förändring, såväl nationellt som internationellt. Under mer än 200 år utgjorde alliansfriheten Sveriges säkerhetspolitiska grundbult, efter andra världskriget intimt förknippad med Finlands motsvarighet. Under ett säkerhetspolitiskt turbulent 2000-tal börjar emellertid såväl den ekonomiska globaliseringens som klimatets och de militära stormakternas roller i världspolitiken att svänga. På senare tid har både coronapandemins effekter och Rysslands militära angrepp på Ukraina illustrerat hur en ny världsordning börjat växa fram. Nästan som en bekräftelse på detta ansöker Sverige och Finland, samtidigt och gemensamt, om medlemskap i försvarsalliansen NATO år 2022.

På senare tid har ett återtagande av svensk militär förmåga (i norr) påbörjats, med tydlig inriktning på ett växlande strategiskt läge i norra Europa och Arktis. Den nya satsningen framgår såväl av det senaste försvarsbeslutet som av Sveriges arktiska strategi från och med 2020. Betyder det att svensk säkerhet nu blir tätare förknippad med arktisk säkerhet? I vilket övergripande sammanhang ingår i så fall Östersjöområdet? Vilken roll spelar det förnyade ekonomiska intresset för Sveriges nordliga områden? Vilka lärdomar kan vi dra av coronapandemin och energikrisen? Vilka förutsättningar finns för samsyn mellan länder om gemensam säkerhet i vår del av världen? Har Rysslands agerande redan skapat en ny säkerhetsordning i Europa och vilken roll spelar Nato i en sådan?

Programmet

13.00-13.10 Inledningsanförande 
Professor Dieter Müller, vicerektor vid Umeå universitet 

13.30-13.20 Välkommen till programmet! 
Minou Sadeghpour, moderator 

13.25-13.45 Gemensam historia och framtid 
Janne Jokinen, ambassadminister vid Finlands ambassad i Stockholm

13.50.14.10 Att starta forskarutbildning i en osäker tid
Linda Lundmark, docent och förståndare för Artiska forskarskolan vid Umeå universitet

14.15-14.35 Paus

14.35-14.55 Ett nytt Arktis: från exceptionalism till säkerhetsdilemma
Niklas Granholm, forskningsledare FOI

15.00-15.20 Säkerhetspolitisk utblick 
Johan Huovinen, överstelöjtnant och militär lärare FHS

15.25-16.00 Paneldiskussion
Minou Sadeghpour, moderator 

16.00-16.30 Mingelstund i anslutning till Aula Biologica
Utrikespolitiska föreningen och Allmänna Försvarsföreningen

Vad är Pax Nordica?

Pax Nordica är ett årligen återkommande forum för information och debatt med syfte att sprida och öka kunskap om säkerhetsfrågor i vid mening. Sedan 1994 har Pax Nordica bjudit in till diskussion om den säkerhetspolitiska situationen och hållbarheten i nordligaste Europa som på olika sätt påverkar Sverige.

Pax Nordica är öppet för alla som vill vara med och lyssna och det kostar ingenting att delta.

Medarrangörer

Umeå universitet
Allmänna Försvarsföreningen i Västerbotten
FOI
Umeå kommun
Utrikespolitiska föreningen Umeå 

Kontaktinformation

Niklas Eklund
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 72
Senast uppdaterad: 2023-03-15