Hoppa direkt till innehållet
printicon

Idrottspedagogik

Idrott är ett stort fritidsintresse för många barn och vuxna. Idrott och hälsa är också sedan länge ett obligatoriskt skolämne för alla elever. Samhället har en stark tilltro till idrott som fostransmiljö för barn och unga, som ett viktigt inslag i folkhälsoarbetet och som en betydelsefull kraft för demokrati och integration. Idrott är i dag också en stor del av underhållnings- och turistnäringen vilket innebär ett ökat intresse från näringsliv och media.

Utbildning
Utbildning

Läs någon av våra kurser eller program

Forskningsprojekt
Forskningsprojekt

Forskningsprojekt inom området

Publikationer
Publikationer

Medlemmarnas publikationer

Presentation

Idrott är ett stort fritidsintresse för många barn och vuxna. Idrott och hälsa är också sedan länge ett obligatoriskt skolämne för alla elever. Samhället har en stark tilltro till idrott som fostransmiljö för barn och unga, som ett viktigt inslag i folkhälsoarbetet och som en betydelsefull kraft för demokrati och integration. Idrott är i dag också en stor del av underhållnings- och turistnäringen vilket innebär ett ökat intresse från näringsliv och media.

Det är därför naturligt att forskarsamhället riktar sitt intresse mot det stora fält som idrotten utgör. Inom den idrottspedagogiska forskningen studeras processer, företeelser och skeenden inom alla former av idrott. Forskningen har haft en snabb utveckling under de senaste decennierna både nationellt och internationellt. Vid Umeå universitets pedagogiska institution har idrottspedagogisk forskning bedrivits sedan 1970-talet. Idag består den forskningsmiljön av ett 20-tal lärare och forskare, vilket gör den till en av de större i landet inom det humanistiskt/samhällsvetenskapliga fältet.

 

Medlemmar

Kontakt

Staffan Karp
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 18
Inger Eliasson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 12
Magnus Ferry
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 53 09
Anna Renström
Universitetsadjunkt, doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 44
Anna Aggestål
Universitetsadjunkt
E-post
E-post
Telefon
090-786 56 77
Peter Brusvik
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 69 84
Josef Fahlen
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 55 38
Helena Hellgren
Universitetsadjunkt
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 95
Annika Johansson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 92 34
Maria Liljeholm-Bång
Universitetsadjunkt
E-post
E-post
Telefon
090-786 51 76
Cecilia Stenling
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 01
Johan Lundberg
Universitetsadjunkt
E-post
E-post
Telefon
090-786 98 22
Kim Wickman
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 93 25
Peter Åström
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 91