Hoppa direkt till innehållet
printicon

Ledarskap, organisation och arbetsliv

Inom detta forskningsområde studeras hur människor lär, formas och förändras i och genom olika arbetslivsrelaterade pedagogiska processer.

Utbildning
Utbildning

Läs någon av våra kurser

Forskningprojekt
Forskningprojekt

Forskningsprojekt inom området

Publikationer
Publikationer

Medlemmarnas publikationer

Presentation

Formnings- och förändringsprocesser i övergången från utbildning till arbetsliv och inom yrket, arbetet och i organisationer är viktiga forskningsområden för att förstå vuxnas lärande. Inom området studeras också ledarskap och ledarskapsutveckling. Inom området relaterar vi våra kunskaper till olika utbildningsprogram som intresserar sig för ledarskaps-, organisations- och arbetslivs-relaterade frågor, såsom personalvetarprogrammet, polisutbildningen, rektorsutbildningen samt masterprogrammet i ledarskap och organisation. Utöver detta värnar vi även om specifika LOA-kurser inom ramen för andra program samt i form av olika fristående kurser inom till exempel ledarskaps- och HR-området.

Inom (L) ledarskapsområdet, inom (O) organisationer och i (A) arbetslivet studeras för närvarande följande processer:

Reflektion

Reflektion i utbildning och yrkespraktik studeras i forskningsprogrammet EDREP - Education for reflection in practice. I de ingående projekten följs studenter i professionsutbildningar in i arbetslivet med fokus på hur de reflektiva förmågorna utvecklas.

Övergång från utbildning till arbete

Här studeras övergångar/transferprocesser mellan utbildning och arbetsliv. Vi intresserar oss även för begrepp som "anställningsbarhet", "professionalisering" och "yrkesrelevanta kompetenser".

Lärande- och förändring

Lärande- och förändringsprocesser inom arbetslivet; inom olika organisationer och företag, inom arbetet och i specifika yrken, är av intresse inom området.

Ledarskapande

Ledarskapande processer i arbetslivet och inom olika typer av organisationer fokuseras inom området. Ett särskilt intresse riktas mot ledarskapande inom utbildningssektorn och den högre utbildningen (akademiskt ledarskap) samt inom polisens organisation.

Organisering och styrning

Intresset för hur verksamheter organiseras, styrs och institutionaliseras finns också representerat inom området.

De för området aktuella processerna pågår inom ramen för arbetslivets olika historiska, kulturella, samhälleliga och organisatoriska kontext. Mångfalds- och genusperspektiv på dessa processer är också av stort kunskapsintresse inom forskningsområdet.

Våra tidigare aktiviteter

Forskning på Navy SEAL:s träningsprogram lockade åhörare
Forskning på Navy SEAL:s träningsprogram lockade åhörare

Seminarium med professor Amy Fraher från Southampton Business School, UK

Andreas Wallo, Linköpings universitet
ons
13
mar
Högre seminarium: Andreas Wallo
Tid 13:15 - 15:00
Plats C304
Nätverksträff för forskare inom arbetslivspedagogik
Nätverksträff för forskare inom arbetslivspedagogik

12 mars 2019 träffades forskare och lärare från Linköping, Stockholm och Umeå.

Kontakt

Ulrika Haake
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 96 21

Medlemmar

Oscar Rantatalo
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 64
Thomas Bäck
Universitetsadjunkt
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 09
Ola Lindberg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 67
Ulrika Haake
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 96 21
Cecilia Stenling
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 01
Johan Örestig
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 20
Josef Siljebo
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 93 64
Frida Grimm
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 55 35