Hoppa direkt till innehållet
printicon

Utbildning

Utbildningsprogram som området Ledarskap, organisation och arbetsliv är ansvarig för och delaktig i:

Personalvetarprogrammet

HRM, organisation och arbetsliv, 15 hp (kursansvar), Mom 1: Introduktion och vetenskapligt arbete, 6 hp (momensansvar).Termin 1.

Mom 2 Pedagogik, 7,5 hp (inkl. arbetslivspedagogik, momentansvar) inom kursen Beteendevetenskap, 30 hp. Termin 1.

Organisational leadership development, 7,5 hp (kursansvar). Termin 3.

Mom 2 Personal- och verksamhetsutveckling, 9 hp (momentansvar) samt Mom 4 Personalfunktionens roll i organisationen, 3 hp (delaktig i tillsammans med Sociologi och Psykologi) inom kursen HRM - innehåll och metoder, 30 hp (Sociologi kursansvar). Termin 4.

HRM i praktiken, 15 hp (kursansvar). Termin 5.

Strategisk HRM, 15 hp (delaktig i tillsammans med Sociologi). Termin 5.

Samhällsvetenskaplig metod och vetenskapsteoretisk orientering, 15 hp (kursansvar), Mom 1: Forskningsplanering, 3 hp (momentansvar), Mom 2: Kvalitativ analys, 6 hp (momentansvar). Termin 6.

Examensarbete i pedagogik med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor, 15 hp (kursansvar). Temrin 6.

Masterprogrammet i ledarskap och organisation

Human Resource Management and Development, 15 hp (delaktig i tillsammans med Sociologi). Profilkurs på termin 1 alt. 3.

Ledarskap och organisation 1, 15 hp (delaktig i tillsammans med Sociologi m fl). Termin 1.

Ledarskap och organisation II, 15 hp (delaktig i tillsammans med Sociologi m fl). Termin 3.

Magisteruppsats i pedagogik (med inriktning mot ledarskap och organisation), 15 hp (kursansvar). Termin 2.

Masteruppsats i pedagogik (med inriktning mot ledarskap och organisation), 15 hp (kursansvar). Termin 4.

Masteruppsats i pedagogik (med inriktning mot ledarskap och organisation), 30 hp (kursansvar). Termin 4.

Lärarutbildningen

Pedagogiskt ledarskap, sociala relationer och konflikthantering, 10 hp. Termin 1.

Fristående kurser

Ledarskap i organisationer, 7,5 hp (kursansvar). Ges under vårterminerna på 50% studietakt via internet, 100% studietakt via internet samt 100% studietakt på campus i Umeå.

HR-arbete i teori och praktik, 7,5 hp (kursansvar). Ges under höstterminerna på 50% studietakt via internet.

HR-arbete i teori och praktik II, 7,5 hp (kursansvar). Ges under vårterminerna på 50% studietakt via internet.

Organisational Leadership Developmen, 7,5 hp (kursansvar). Kursen ges som fristående kurs för internationella och svenska studenter och samläses med Personalvetarprogrammet. Kursen ges under höstterminerna på kursspråket engelska.