Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

GRADEresearch

Vad är GRADEresearch?

GRADEresearch är ett samarbete mellan nio lärosäten i Sverige. Tillsammans ansvarar vi för att driva två nationella forskarskolor:

Hur är det finansierat?

De två forskarskolorna finansieras av Vetenskapsrådet; GRADE under perioden 2018-2021 och UPGRADE under perioden 2020-2024.

På vilket sätt är Pedagogiska institutionen inblandad?

Pedagogiska institutionen är värdinstitution för forskarskolorna och det är vid institutionen som forskarskolornas koordinator arbetar.

Hur länge har GRADEresearch funnits?

Närverket som är grund för GRADEresearch har funnits i ungefär samma konstellation i mer än tio år.

Vilka är de största utmaningarna med GRADEresearch?

Att koordinera. Det är nio ingående lärosäten, strax över tio institutioner, ungefär lika många ämnen eller discipliner, sammanlagt mer än trettio doktorander med handledare. Kurser och seminarier ska samordnas och symposier arrangeras. Det är mycket koordinering.

Vad är det roligaste?

Att få vara med och utforma forskarutbildning till innehåll och form för doktorander i ett sammantaget tvärvetenskapligt område. Det är dynamiskt, rörligt, och intellektuellt otrolig givande.

Läs mer om GRADEresearch. 

Kontakt

Ola Lindberg
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 62 38