"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Åke Danielsson

Åke Danielsson

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som professor emeritus till Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Avdelningen för medicin
Plats
1A, bv, Norrlands Universitetssjukhus
Alimentary Pharmacology and Therapeutics, Malden: Wiley-Blackwell 2012, Vol. 35, (4) : 451-457
Lindström, L.; Boberg, K. M.; Wikman, O.; et al.
PloS one, Public Library of Science 2011, Vol. 6, (3) : e18035-
Karling, Pontus; Danielsson, Åke; Wikgren, Mikael; et al.
Clinical and Experimental Immunology, Vol. 163, (1) : 123-130
Rahman, Arman; Fahlgren, Anna; Sundstedt, C; et al.
Microbes and infection, Paris: Elsevier 2011, Vol. 13, (12-13) : 1111-1120
Shirin, Tahmina; Rahman, Arman; Danielsson, Åke; et al.
Alimentary Pharmacology and Therapeutics, Vol. 31, (3) : 387-395
Stål, P; Befrits, R; Rönnblom, A; et al.
Läkartidningen, Vol. 107, (21) : 1388-1391
Werner, Mårten; Danielsson, Åke
Scandinavian Journal of Gastroenterology, Vol. 45, (4) : 457-467
Werner, Mårten; Wallerstedt, Sven; Lindgren, Stefan; et al.
European journal of internal medicine, Vol. 20, (4) : 398-402
Lindgren, Stefan; Glaumann, Hans; Almer, Sven; et al.
European journal of internal medicine, Vol. 20, (2) : 190-196
Olsson, Rolf; Glaumann, Hans; Almer, Sven; et al.
Clinical Gastroenterology and Hepatology, New York: Elsevier 2008, Vol. 6, (8) : 939-943
Bergquist, Annika; Montgomery, Scott M; Bahmanyar, Shahram; et al.
Clinical and Experimental Immunology, Oxford: Blackwell Publishing 2008, Vol. 151, (2) : 326-333
Sitohy, Basel; Hammarström, Sten; Danielsson, Åke; et al.
Lakartidningen, Vol. 104, (4) : 210-3
Björnsson, Einar; Wei, Gu; Bergquist, Annika; et al.
Neurogastroenterology and Motility, Oxford: Blackwell 2007, Vol. 19, (11) : 896-904
Karling, Pontus; Danielsson, Åke; Adolfsson, Rolf; et al.
Scand J Gastroenterol, Vol. 42, (11) : 1294-1301
Karling, Pontus; Norrback, Karl-Fredrik; Adolfsson, Rolf; et al.
Inflammatory Bowel Diseases, Vol. 13, (7) : 847-855
Rahman, Arman; Fahlgren, Anna; Sitohy, Basel; et al.
J Intern Med, Vol. 262, (3) : 393-401
Wei, G; Bergquist, A; Broomé, U; et al.
Internmedicin, Liber AB 2006 : -
Blomquist, L; Danielsson, Åke
Internmedicin, Liber AB 2006 : -
Danielsson, Åke
Gastroenterology, Vol. 128, (7) : 1805-11
Järnerot, Gunnar; Hertervig, Erik; Friis-Liby, Ingalill; et al.
Gastroenterology, Vol. 129, (5) : 1464-72
Olsson, Rolf; Boberg, Kirsten M; de Muckadell, Ove Schaffalitsky; et al.
Immunology, Vol. 114, (4) : 554-564
Sund, Malin; Xu, Li Li; Rahman, Arman; et al.
Clinical and Experimental Immunology, Oxford: Blackwell Publishing 2004, Vol. 137, (2) : 379-385
Fahlgren, Anna; Hammarström, Sten; Danielsson, Åke; et al.
Scandinavian Journal of Immunology, Vol. 60, (1-2) : 167-177
Melgar, S; Hammarström, Sten; Öberg, Åke; et al.
Scand J Gastroenterol, Vol. 39, (1) : 1-4
Rönnblom, A; Danielsson, Åke
Journal of neuroendocrinology (Print), Vol. 13, (9) : 818-825
Qian, Bi-Feng; Hammarström, Marie-Louise; Danielsson, Åke
Neuroendocrinology, Vol. 73, (5) : 358-368
Qian, Bi-Feng; Zhou, G-Q; Hammarström, Marie-Louise; et al.
Regulatory Peptides, Vol. 88, (1-3) : 15-20
El-Salhy, M; Danielsson, Åke; Axelsson, H; et al.
Clinical and Experimental Immunology, Vol. 120, (3) : 424-433
Qian, Bi-Feng; El-Salhy, M; Melgar, S; et al.
Histology and Histopathology, Vol. 14, (3) : 705-709
Qian, Bi-Feng; el-Salhy, M; Danielsson, Åke; et al.
Histology and Histopathology, Vol. 14, (2) : 453-460
Qian, Bi-Feng; el-Salhy, M; Danielsson, Åke; et al.
Yeung, Moorix Mo-Wai; Hammarström, Sten; Melgar, S; et al.
Yeung, Moorix Mo-Wai; Melgar, S; Danielsson, Åke; et al.