"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Alicia Edin

Forskare och läkare vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap. Jag studerar hur ämnesomsättningen och immunförsvaret samspelar vid svåra infektioner som sepsis och covid-19.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som läkare till Institutionen för diagnostik och intervention Enhet: Anestesiologi och intensivvård
Plats

Jag är ST-läkare i anestesi och intensivvård och forskare vid Anestesi och intensivvård, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap. Jag undervisar också på läkarprogrammets termin 7 och 8. Mitt huvudsakliga forskningsområde handlar om hur immunförsvaret och ämnesomsättningen samspelar vid svåra infektioner som sepsis och covid-19, kallat immunometabol profilering. Målet är att utveckla bättre metoder för diagnostik och prognostisering vid livshotande infektioner. Det gör vi genom att studera hur biomarkörer i ämnesomsättningen förändras under akut infektion och under tillfrisknandet. Nu arbetar vi med att förstå mekanismerna bakom svår, akut covid-19 och långvariga hälsoeffekter av infektionen, så kallat postcovidsyndrom. Vi följer ca 400 patienter som insjuknade i covid-19 under 2020-2021 för att studera långvariga symtom, hälsorelaterad livskvalitet och fysisk funktion i relation till ämnesomsättningen och immunförsvaret. Vår förhoppning är att bidra till bättre diagnostik och behandling för patienter med såväl svår, akut covid-19 som postcovidsyndrom.

I min roll som narkosläkare träffar jag ofta patienter som drabbats svårt av livshotande infektioner. Trots fulla intensivvårdsinsatser är det många som avlider eller får långvariga negativa hälsoeffekter. Vi vet idag inte varför vissa blir svårt eller långvarigt sjuka och andra inte. Det känns meningsfullt och roligt att få bidra till att utveckla vården för dessa personer.

Frontiers In Public Health, Frontiers Media S.A. 2023, Vol. 11
Ahmad, Irma; Edin, Alicia; Granvik, Christoffer; et al.
Journal of Internal Medicine, John Wiley & Sons 2023, Vol. 293, (5) : 600-614
Björsell, Tove; Sundh, Josefin; Lange, Anna; et al.
Frontiers in Immunology, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 13
Schagatay, Felix; Diamant, Klara; Lidén, Mats; et al.
New England Journal of Medicine, Massachusetts Medical Society 2021, Vol. 385, (11) : 1049-1051
Normark, Johan; Vikström, Linnea; Yong-Dae, Gwon; et al.
Infectious Diseases, Taylor & Francis 2020, Vol. 52, (7) : 479-488
Edin, Alicia; Eilers, Hinnerk; Allard, Annika
PLOS ONE, Public Library of Science 2019, Vol. 14, (5)
Müller, Daniel C.; Kauppi, Anna; Edin, Alicia; et al.
Umeå University medical dissertations, 1960
Edin, Alicia
PLOS ONE, Vol. 11, (1)
Kauppi, Anna M.; Edin, Alicia; Ziegler, Ingrid; et al.
Journal of Molecular Diagnostics, Vol. 17, (3) : 315-324
Edin, Alicia; Granholm, Susanne; Koskiniemi, Satu; et al.
Edin, Alicia; Kauppi, Anna M.; Müller, Daniel C.; et al.

Forskargrupper

Forskningsledare
Forskning om Covid-19