"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild André Berg

André Berg

Min inriktning på doktorandstudierna är i området "Numerisk analys och simulering av stokastiska partiella differentialekvationer". 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
MIT-huset, plan 3, Matematik och matematisk statistik, MIT.D.349 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är doktorand på Institutionen för matematik och matematisk statistik under handledning av David Cohen. Huvudsakligen har jag tittat på ekvationer som har appliceringar inom förbättring av kommunikation genom optiska kablar. För de intresserade kan det nog vara praktiskt att veta att jag bytt efternamn från Berglund till Berg.

Jag har studerat och arbetat, både som amanuens och som doktorandstudent, vid Umeå universitet länge nu. Jag började med en termin inom lärarprogrammet, men sedan växlade jag över till kandidatprogrammet Fysik och Tillämpad Matematik (FTM), och avslutade kandidaten med en uppsats inom komplex analys (integraler över godtyckliga intervall på den reella tallinjen). Efter det läste jag fristående kurser och tog en masterexamen inom stokastiska differentialekvationer (numerisk analys av den stokastiska oscillatorn).

Min kandidatuppsats

Min masteruppsats

Journal of Scientific Computing, Springer 2021, Vol. 88, (1)
Berg, André; Cohen, David; Dujardin, Guillaume

Forskargrupper

Forskningsprojekt