"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

André Lundgren

Min forskning utgår från att identifiera och följa perifera nervskador i djurmodel med hjälp av diffusionsviktad magnetresonanstomografi med tensoravbildning. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Doktorand (tjänstledig) vid Institutionen för medicinsk och translationell biologi Enhet: Lärare A-flygeln, Grupp Mikael Wiberg
Plats
hus H, Johan Bures väg 12, Biologihuset Umeå universitet, 901 87 Umeå
International Journal of Molecular Sciences, MDPI 2022, Vol. 23, (15)
Kumar Kuna, Vijay; Lundgren, André; Anerillas, Luis Oliveros; et al.

Jag har undervisat på läkarprogrammet i ämnet anatomi. Jag har varit kursansvarig för Svensk och engelsk medicinsk terminologi på vårdadministrativa programmet.