"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Andreas Nuottaniemi

Andreas Nuottaniemi

Jag är adjunkt i språkdidaktik med inriktning mot flerspråkighet. Jag undervisar framför allt i svenska som andraspråk på grundutbildningen.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetsadjunkt vid Institutionen för språkstudier Enhet: Svenska och skandinavistik, Språkdidaktik och pedagogiskt arbete
Plats
A, Humanisthuset, korridor HA1 Umeå universitet, 901 87 Umeå

I min forskning intresserar jag mig för flerspråkighet och undervisning ur ett kritiskt, rumsligt perspektiv. Mitt avhandlingsprojekt handlar om en grupp ungdomar som försöker ta plats som legitima talare av svenska i ett litet inlandssamhälle i norra Sverige. I det mediala och politiska samtalet framställs det svenska språket idag ofta som en form av "nyckel" till framgång i skola och yrkesliv för nyanlända, men med utgångspunkt i ungdomarnas egna erfarenheter kan jag visa hur svenska snarare är del av rum som de sällan har möjlighet att ta i anspråk. Genom att på så sätt rikta uppmärksamheten mot de "vita lyssnande subjekt" som konstant bedömer deltagarna som otillräckliga språkanvändare, vill jag utmana dominerande föreställningar om språklig kompetens som en huvudsakligen individuell förmåga, avhängig inlärarens motivation. På så sätt önskar jag också bidra till utvecklingen av en undervisning i svenska som andraspråk som har flerspråkighet och social rättvisa i fokus, snarare än kunskaper i ett idealiserat "målspråk".

 

Möjligheter till lärande: andraspråksdidaktik i ett kritiskt perspektiv, Stockholm: Liber 2022 : 286-297
Nuottaniemi, Andreas

Forskargrupper

Gruppmedlem

Jag undervisar om flerspråkighet i samhället, interkulturalitet och diskriminerande strukturer inom grundutbildningen i svenska som andraspråk. I kursen Nordskandinaviens språkliga landskap undervisar jag också om språk och plats i en norrländsk kontext.