"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Andreas Nuottaniemi

Jag är postdoktor vid Institutionen för geografi.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 2& 3 Umeå universitet, 901 87 Umeå

I min forskning intresserar jag mig för rumsliga rättviseprocesser ur ett kritiskt sociolingvistiskt perspektiv. Mitt avhandlingsprojekt handlade om en grupp ungdomar som försöker ta plats som legitima talare av svenska i ett litet inlandssamhälle i norra Sverige. I det mediala och politiska samtalet framställs det svenska språket idag ofta som en form av "nyckel" till framgång i skola och yrkesliv för nyanlända, men med utgångspunkt i ungdomarnas egna erfarenheter kunde jag visa hur svenska snarare är del av rum som de sällan har möjlighet att ta i anspråk. Genom att på så sätt rikta uppmärksamheten mot de "vita lyssnande subjekt" som bevakar de rum där majoritetsspråket kan utvecklas, vill jag utmana dominerande föreställningar om språklig kompetens som en huvudsakligen individuell förmåga, avhängig inlärarens motivation. 

I mitt nuvarande forskningsprojekt avser jag undersöka vilken roll ideologier om språk (i vid bemärkelse) spelar i den pågående samhällsomvandlingen i norr. 

 

Multilingua - Journal of Cross-cultural and Interlanguage Communication
Nuottaniemi, Andreas
Västerbottens-Kuriren, Umeå: Västerbottenskurirens Aktiebolag 2023, (2023-03-18)
Nuottaniemi, Andreas
Lisetten, Lisetten 2023, (3) : 16-18
Nuottaniemi, Andreas
Umeå studies in language and literature, 51
Nuottaniemi, Andreas
Möjligheter till lärande: andraspråksdidaktik i ett kritiskt perspektiv, Stockholm: Liber 2022 : 286-298
Nuottaniemi, Andreas