Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Andreas Nuottaniemi

Andreas Nuottaniemi

Jag är doktorand i språkdidaktik med inriktning mot flerspråkighet. Jag undervisar även i svenska som andraspråk på grundutbildningen.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Doktorand vid Institutionen för språkstudier Enhet: Svenska och skandinavistik, Språkdidaktik och pedagogiskt arbete
Plats
A, Humanisthuset, korridor HA1 Umeå universitet, 901 87 Umeå

I min forskning intresserar jag mig för flerspråkighet och undervisning ur ett kritiskt, rumsligt perspektiv. Trots ambitioner att synliggöra andra språk än svenska och främja flerspråkighet, präglas det svenska offentliga rummet ofta av en stark enspråkighetsnorm. Jag undersöker i mitt avhandlingsprojekt hur nyanlända elevers språkliga repertoarer tillåts ta plats i skola och samhälle och hur lärare och elever tillsammans kan utforma pedagogiska praktiker för att i högre utsträckning göra anspråk på platser i sin omgivning som diversifierade, levda rum.

Jag undervisar om flerspråkighet i samhället, interkulturalitet och diskriminerande strukturer inom grundutbildningen i svenska som andraspråk, och är kursansvarig för momentet Det mångkulturella klassrummet.

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt