"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Anette Bagger

Docent, Forskare och lärarutbildare inom Matematikdidaktik, Kunskapsbedömning och Specialpedagogik samt kombinationer av dessa.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning

Anette Bagger är docent i pedagogik med inriktning matematikdidaktik och specialpedagogik. Bagger har en bakgrund som grundskollärare i Ma/NO,  specialpedagog och som synrådgivare på Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM).

Bagger har arbetat med praktiknära verksamhetsutveckling och frågor som rört inkludering, kvalitet och likvärdighet för alla elever. För att jobba med och påvekra denna typ av frågor, behöver både individ, organisation och samhälle tas i beaktande utifrån olika perspektiv och kunskapsområden. Frågor som Bagger fokuserar i sina projet rör lärares professionsetik och diskurser inom matematikundervisning och kunskapsbedömning

Baggers forskar om specialpedagogik, matematikdidaktik, bedömning och kombinationer av dessa. Det innebär att hon ägnat sig åt och studerat elever i behov av stöd och vad som är specifikt för dessa i skolans styrning och undervisning. Aspekter av flerspråkighet och språklighet generellt i bedömningspraktiker är också ett intresseområde. Bagger har haft och har projekt inom både grundsärskolan och grundskolan, men framförallt rörande de yngre skolåren. Planeringen, genomförandet och följderna av olika bedömningspraktiker är det område som oftast är  involverade, och då framförallt utifrån sociopolitiska, relationella och sociala aspekter.

Discourse and Communication for Sustainable Education, Vol. 14, (1) : 85-98
Andersen, Katja N.; Bagger, Anette
NERA Conference 2023: Digitalization and Technologies in Education Opportunities and Challenges (NERA 2023), Oslo, Norway, March 15-17, 2023
Bagger, Anette; Ålander, Jonas; Karlsson, Josefine
Educational Studies in Mathematics, Springer 2023, Vol. 112, (2) : 337-357
Nieminen, Juuso Henrik; Bagger, Anette; Allan, Julie
European Journal of Inclusive Education, Vol. 1, (1) : 15-29
Österborg Wiklund, Sofia; Bertilsdotter Rosqvist, Hanna; Bagger, Anette; et al.
Education and involvement in precarious times: Abstract book, NERA conference 2022, University of Iceland 2022 : 1039-1039
Andersson, Anna-Lena; Lillvist, Anne; Bagger, Anette
2022 ECER Plus (online), Yerevan, Armenia, September 1-10, 2022
Bagger, Anette
Matematikundervisningens sociopolitiska utmaningar, Stockholm: Stockholm University Press 2022 : 101-128
Bagger, Anette
Educação, cultura e inclusão: contextos internacionais e locais, Brazil: Editora Appris Ltda. 2022 : 27-45
Bagger, Anette
Abstractbook för Nationell konferens om särskilda utbildningsbehov i matematik: Att kunskapa om särskilda utbildningsbehov i matematik
Bagger, Anette
European Journal of Special Needs Education, Routledge 2022, Vol. 37, (1) : 104-117
Bagger, Anette
Abstractbook för Nationell konferens om särskilda utbildningsbehov i matematik: Att kunskapa om särskilda utbildningsbehov i matematik, Växjö: Linnéuniversitetet , 2022
Bagger, Anette; Emma, Holmström
Philosophy of Mathematics Education Journal, Exeter: School of Education, University of Exeter 2022, (39) : 1-11
Bagger, Anette; Jusso, Nieminen
Proceedings of the Twelfth Congress of European Research in Mathematics Education (CERME12), ERME / Free University of Bozen-Bolzano 2022 : 1658-1661
Black, Laura; Bagger, Anette; Chronaki, Anna; et al.
Proceedings of the Twelfth Congress of European Research in Mathematics Education (CERME12), Bolzano: ERME / Free University of Bozen-Bolzano 2022 : 4517-4524
Roos, Helena; Bagger, Anette
ECER 2021: Session information
Bagger, Anette
NORSMA10 Symposium 4: Equal access for all learners to quality mathematics education
Bagger, Anette
Hållbar bedömning: Bildning, välbefinnande och utveckling i skolans bedömningsarbete, Stockholm: Natur och kultur 2021 : 250-268
Bagger, Anette
ISCHE 42 - looking from above and below: rethinking the social in the history of education: Book of abstracts, ISCHE; Örebro University 2021 : 37-38
Bagger, Anette; Daniel, Östlund
Hållbart och meningsfullt lärande: Undervisning för elever med intellektuell funktionsnedsättning, Stockholm: Studentlitteratur AB 2021 : 223-244
Bagger, Anette; Daniel, Östlund
14th International Congress of Mathematics Education (ICME-14), Shanghai, China, July 11-18, 2021
Bagger, Anette; Padilla, Alexis; Tan, Paulo
Inkludering i etikens motljus 2021: Sessioner
Bagger, Anette; Roos, Helena
NORSMA10 paper session 5: Equal access for all learners to quality mathematics education
Bagger, Anette; Vennberg, Helena
Utbildning och Demokrati, Örebro: Pedagogiska institutionen, Örebro universitet 2021, Vol. 30, (1) : 3-7
Bagger, Anette; Öhman, Anna
EMS magazine, European Mathematical Society 2021, Vol. 121 : 51-52
Black, Laura; Bagger, Anette; Chronaki, Anna; et al.
Exploring new ways to connect: Proceedings of the Eleventh International Mathematics Education and Society Conference, Hamburg: tredition GmbH 2021 : 223-226
Helena, Roos; Bagger, Anette
Conference abstracts
Nieminen, Juuso Henrik; Bagger, Anette; Padilla, Alex; et al.
14th International Congress of Mathematics Education (ICME-14), Shanghai, China, July 11-18, 2021
Tan, Paulo; Padilla, Alexis; Bagger, Anette
Grundschule aktuell, Der Vorstand des Grundschulverbandes 2021, Vol. 155 : 18-21
Vogt, Michaela; Andersen, Katja; Bagger, Anette; et al.
Feedback literacy: From education to professional practice: Event programme : 31-31
Öhman, Anna; Bagger, Anette
Inkludering i etikens motljus, Örebro universitet, Örebro, November 10-11, 2021
Österborg Wiklund, Sofia; Bagger, Anette
Borders in mathematics pre-service teacher education, Springer 2020 : 141-161
Bagger, Anette; Roos, Helena
Educational Studies in Mathematics, Springer Netherlands 2020, Vol. 104, (1) : 41-63
Bagger, Anette; Roos, Helena; Engvall, Margareta
k:ON - Kölner Online Journal für Lehrer*innenbildung, Köln: Universität zu Köln 2020, Vol. 2, (2) : 1-25
Bierschwale, Christoph; Vogt, Michaela; Andersen, Katja N.; et al.
Nordisk matematikkdidaktikk, NOMAD: [Nordic Studies in Mathematics Education], Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) 2020, Vol. 25, (3-4) : 95-114
Roos, Helena; Lindfors, Maria; Bagger, Anette
Universal Design for Learning (UDL), Högskolan Kristianstad, Sweden (digital conference), October 7-8, 2020
Öhman, Anna; Bagger, Anette
ECER 2019 - European Conference on Educational Research, Hamburg, Germany, 3-6 September, 2019: Education in an Era of Risk: the Role of Educational Research for the Future
Bagger, Anette; Bergström, Peter
Proceedings of the tenth international mathematics educationand society conference
Bagger, Anette; Norén, Eva; Boistrup, Lisa; et al.
Fjärde nationella konferensen i pedagogiskt arbete. Tema: Pedagogiskt arbete i en global tid. Umeå, 19–20 augusti, 2019
Bagger, Anette; Vennberg, Helena
CERME 11: Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, European Society for Research in Mathematics Education 2019 : 1831-1838
Bagger, Anette; Vennberg, Helena; Björklund Boistrup, Lisa
Book of abstracts: EARLI 2019, RWTH Aachen University 2019 : 142-142
Lindfors, Maria; Roos, Helena; Bagger, Anette
Fjärde nationella konferensen i pedagogiskt arbete. Tema: Pedagogiskt arbete i en global tid, Umeå, Sweden, August 19-20, 2019
Raddock, Elisabeth; Bagger, Anette
Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, Utrecht: Utrecht University 2019 : 1819-1830
Straehler-Pohl, Hauke; Bagger, Anette; Black, Laura; et al.
The Mathematics Enthusiast, Montana Council of Teachers of Mathematics 2018, Vol. 15, (1-2) : 278-302
Bagger, Anette; Björklund Boistrup, Lisa; Norén, Eva
Utbildning och Demokrati, Örebro: Örebo Universitet 2017, Vol. 26, (2) : 95-111
Bagger, Anette
ICT in mathematics education: the future and the realities: Proceedings of MADIF 10The tenth research seminar of the Swedish Society for Research in Mathematics Education, Karlstad, January 26–27, 2016, Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) 2017 : 151-151
Bagger, Anette
CERME 10: Proceedings of the tenth congress of the European Society for Research in Mathematics Education, European Society for Research in Mathematics Education 2017 : 1433-1440
Bagger, Anette
World yearbook of education 2017: assessment inequalities, Oxon: Routledge 2017 : 68-88
Bagger, Anette
Nordisk matematikkdidaktikk, Vol. 21, (1) : 47-69
Bagger, Anette
Cursiv [publisher: Institut for Didaktik, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, DK], Köpenhamn: Aarhus University 2016, (18) : 123-139
Bagger, Anette