Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Ann-Catrin Johansson

Ann-Catrin Johansson

Studievägledare för studenter på Institutionen för omvårdnad.

studievagledning.omvardnad@umu.se

 

Verksam vid

Anknytning
Studievägledare vid Institutionen för omvårdnad Roll: Administratör, Studievägledare
Plats
Biologihuset, Hus C, plan 3, 4 och 5. Hus D2, plan 3. Umeå universitet, 901 87 Umeå

Det kan gälla frågor om, studieuppehåll, studieavbrott, behörighetsfrågor, tillgodoräknande, funktionsnedsättning, kön eller social och kulturell bakgrund. Jag har tystnadsplikt när det gäller den studerandes personliga förhållanden.

Jag är även ett stöd för all personal på institutionen vad gäller frågor om regelverk, individuella studieplaner för VFU omtag, studentärenden, behörighetsfrågor med mera.

studievagledning.omvardnad@umu.se