Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Anna Söderholm

Anna Söderholm

Jag är doktorand och mitt projekt handlar om att undersöka olika aspekter av hälsa och funktionshinder hos personer med kemisk intolerans.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Projektassistent vid Institutionen för psykologi
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset, Vindarnas torg, Mediagränd 14 Umeå universitet, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som doktorand till Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Avdelningen för hållbar hälsa
Plats
6B, 4tr, Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, by1a, B41, NUS, 901 85 Umeå

Mitt projekt handlar om att undersöka olika aspekter av hälsa och funktionshinder hos personer med kemisk intolerans. Detta har gjorts genom en kvalitativ studie som undersökt hur det är att leva med kemisk intolerans, samt genom att i två studier utveckla och tillämpa ett enkätinstrument baserat på the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). Slutligen har vi också genomfört en experimentell studie där vi undersökt inverkan av trikloranisol på hälsosymtom hos personer med kemisk intolerans jämfört med en kontrollgrupp friska personer.

Vilken frågeställning tycker du är vetenskapligt mest spännande?

Det var mest spännande att utveckla och testa validitet och reliabilitet för det ICF-baserade enkätinstrumentet.

Hur tror du resultaten kommer att kunna användas i samhället?

Det ICF-baserade enkätinstrumentet kan bland annat användas som ett kliniskt verktyg vid bedömning av behov och behandling, vid arbetsbedömningar, för att identifiera viktiga aspekter vid rehabilitering, och för att utvärdera resultat av rehabilitering och behandling.

2017
Journal of Occupational and Environmental Medicine, Vol. 59, (1) : 80-84
Lind, Nina; Söderholm, Anna; Palmquist, Eva; et al.
2016
Neuroepidemiology, Vol. 46, (4) : 229-234
Söderholm, Anna; Stegmayr, Birgitta; Glader, Eva-Lotta; et al.
2016
Scandinavian Journal of Psychology, Wiley-Blackwell 2016, Vol. 57, (5) : 406-412
Söderholm, Anna; Öhman, Ann; Stenberg, Berndt; et al.
2012
Byggnadsrelaterad ohälsa i Kvarkenregionen: nio delprojekt om miljökänslighet, luftkvalitetoch sjuka hus ur ett tvärvetenskapligt perspektiv : slutrapport för projektet Kompetenscentrum Byggnad - Luftkvalitet - Hälsa 2 (KLUCK 2), Vasa: Yrkeshögskolan Novia 2012 : 30-43
Nordin, Steven; Söderholm, Anna; Palmquist, Eva; et al.
2011
Health Care for Women International, Taylor & Francis 2011, Vol. 32, (8) : 686-707
Söderholm, Anna; Söderberg, Anna; Nordin, Steven