Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Annika Hagenbjörk

Annika Hagenbjörk

Jag arbetar med forskning inom arbets- och miljömedicin. Analys av NO2/NOx, trikloramin och ozon.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som första forskningsingenjör till Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Avdelningen för hållbar hälsa
Plats
6B, 4tr, NUS

Jag arbetar med forskning inom Arbets-och miljömedicin. Några pågående projekt:

-Mätning av nanopartiklar i kontorsmiljö i byggnader med olika teknisk utformning

- Biomarkörer för vita fingrar hos de som arbetar med vibrerande verktyg

- Samverkan av luftföroreningshalter och pollenhalter hos astmatiker

Ansvarig för provtagare för mätning av trikloraminer i badhus samt analys av trikloramin i luftprover.

Ansvarig för diffusionsprovtagare för mätning av kvävedioxid (NO2) kväveoxider (NOx) och ozon, och analys av dessa ämnen med jonkromatografi.

2020
Journal of Occupational and Environmental Medicine
Vihlborg, Per; Graff, Pål; Hagenbjörk, Annika; et al.
2018
Environmental health, BioMed Central 2018, Vol. 17
Andersson, Martin; Backman, Helena; Nordberg, Gunnar; et al.
2017
Environmental Monitoring & Assessment, Vol. 189, (4)
Hagenbjörk, Annika; Malmqvist, E; Mattisson, K; et al.
2014
Umeå University medical dissertations, 1685
Hagenbjörk-Gustafsson, Annika
2014
Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology, Nature Publishing Group 2014, Vol. 24, (4) : 437-443
Hagenbjörk-Gustafsson, Annika; Tornevi, Andreas; Andersson, Eva M; et al.
2014
Yrkes- och miljömedicin i Umeå rapporterar, 2014:2
Hagenbjörk-Gustavsson, Annika; Modig, Lars; Forsberg, Bertil
2014
Atmospheric Environment, Elsevier 2014, Vol. 94 : 241-248
Malmqvist, E.; Olsson, David; Hagenbjörk-Gustafsson, Annika; et al.
2012
Atmospheric Environment, Vol. 62 : 374-390
Cyrys, Josef; Eeftens, Marloes; Heinrich, Joachim; et al.
2012
Yrkes- och miljömedicin i Umeå rapporterar, 2
Hagenbjörk Gustafsson, Annika
2012
Yrkes- och miljömedicin i Umeå rapporterar, 2012:1
Modig, Lars; Hagenbjörk-Gustafsson, Annika; Jonsson, Lennart; et al.
2012
BMJ Open, BMJ Publishing Group 2012, Vol. 2, (5) : e000973-
Nordberg, Gunnar F; Lundström, Nils-Göran; Forsberg, Bertil; et al.
2010
Journal of Environmental Monitoring, Royal Society of Chemistry 2010, Vol. 12, (6) : 1315-24
Hagenbjörk-Gustafsson, Annika; Tornevi, Andreas; Forsberg, Bertil; et al.
2009
Journal of environmental monitoring : JEM, Vol. 11, (1) : 160-5
Liljelind, Ingrid E; Hagenbjörk-Gustafsson, Annika; Nilsson, Leif O
2007
Acta Odontologica Scandinavica, Vol. 65, (6) : 324-330
Johansson, Elisabeth; Anderson-Weckert, Ingrid; Hagenbjörk-Gustavsson, Annika; et al.
2004
J Environ Monit, Vol. 6, (12) : 957-62
Modig, Lars; Sunesson, Anna-Lena; Levin, Jan-Olof; et al.
2002
The Analyst, Royal Society of Chemistry 2002, Vol. 127, (1) : 163-168
Hagenbjörk-Gustafsson, Annika; Lindahl, Roger; Levin, Jan-Olof; et al.
1999
Journal of Environmental Monitoring, Royal Society of Chemistry 1999, Vol. 1 : 349-352
Hagenbjörk-Gustafsson, Annika; Lindahl, Roger; Levin, Jan-Olof; et al.