Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Annika Hagenbjörk

Annika Hagenbjörk

Jag arbetar med forskning inom arbets- och miljömedicin. Analys av NO2/NOx, trikloramin och ozon.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som första forskningsingenjör till Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Avdelningen för hållbar hälsa
Plats
6B, 4tr, NUS

Jag arbetar med forskning inom Arbets-och miljömedicin. Några pågående projekt:

-Mätning av nanopartiklar i kontorsmiljö i byggnader med olika teknisk utformning

- Biomarkörer för vita fingrar hos de som arbetar med vibrerande verktyg

- Samverkan av luftföroreningshalter och pollenhalter hos astmatiker

Ansvarig för provtagare för mätning av trikloraminer i badhus samt analys av trikloramin i luftprover.

Ansvarig för diffusionsprovtagare för mätning av kvävedioxid (NO2) kväveoxider (NOx) och ozon, och analys av dessa ämnen med jonkromatografi.

International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2022, Vol. 19, (10)
Orru, Hans; Olstrup, Henrik; Hagenbjörk-Gustavsson, Annika; et al.
Environmental Monitoring & Assessment, Springer Berlin/Heidelberg 2021, Vol. 193, (10)
Haga, Susanna Lohman; Hagenbjörk-Gustavsson, Annika; Olin, Anna-Carin; et al.
Applied Sciences, MDPI 2021, Vol. 11, (19)
Olstrup, Henrik; Hagenbjörk, Annika; Orru, Hans
Environments, MDPI 2021, Vol. 8, (8)
Orru, Hans; Hagenbjörk-Gustavsson, Annika; Olstrup, Henrik
Folkhälsa och klinisk medicin i Umeå rapporterar, 1/2020
Hagenbjörk-Gustavsson, Annika
Journal of Occupational and Environmental Medicine, Wolters Kluwer 2020, Vol. 62, (7) : 460-165
Vihlborg, Per; Graff, Pål; Hagenbjörk, Annika; et al.
Environmental health, BioMed Central 2018, Vol. 17
Andersson, Martin; Backman, Helena; Nordberg, Gunnar; et al.
Environmental Monitoring & Assessment, Vol. 189, (4)
Hagenbjörk, Annika; Malmqvist, E; Mattisson, K; et al.
Umeå University medical dissertations, 1685
Hagenbjörk-Gustafsson, Annika
Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology, Nature Publishing Group 2014, Vol. 24, (4) : 437-443
Hagenbjörk-Gustafsson, Annika; Tornevi, Andreas; Andersson, Eva M; et al.
Yrkes- och miljömedicin i Umeå rapporterar, 2014:2
Hagenbjörk-Gustavsson, Annika; Modig, Lars; Forsberg, Bertil
Atmospheric Environment, Elsevier 2014, Vol. 94 : 241-248
Malmqvist, E.; Olsson, David; Hagenbjörk-Gustafsson, Annika; et al.
Atmospheric Environment, Vol. 62 : 374-390
Cyrys, Josef; Eeftens, Marloes; Heinrich, Joachim; et al.
Yrkes- och miljömedicin i Umeå rapporterar, 2
Hagenbjörk Gustafsson, Annika
Yrkes- och miljömedicin i Umeå rapporterar, 2012:1
Modig, Lars; Hagenbjörk-Gustafsson, Annika; Jonsson, Lennart; et al.
BMJ Open, BMJ Publishing Group 2012, Vol. 2, (5) : e000973-
Nordberg, Gunnar F; Lundström, Nils-Göran; Forsberg, Bertil; et al.
Journal of Environmental Monitoring, Royal Society of Chemistry 2010, Vol. 12, (6) : 1315-24
Hagenbjörk-Gustafsson, Annika; Tornevi, Andreas; Forsberg, Bertil; et al.
Journal of environmental monitoring : JEM, Vol. 11, (1) : 160-5
Liljelind, Ingrid E; Hagenbjörk-Gustafsson, Annika; Nilsson, Leif O
Acta Odontologica Scandinavica, Vol. 65, (6) : 324-330
Johansson, Elisabeth; Anderson-Weckert, Ingrid; Hagenbjörk-Gustavsson, Annika; et al.
J Environ Monit, Vol. 6, (12) : 957-62
Modig, Lars; Sunesson, Anna-Lena; Levin, Jan-Olof; et al.
The Analyst, Royal Society of Chemistry 2002, Vol. 127, (1) : 163-168
Hagenbjörk-Gustafsson, Annika; Lindahl, Roger; Levin, Jan-Olof; et al.
Journal of Environmental Monitoring, Royal Society of Chemistry 1999, Vol. 1 : 349-352
Hagenbjörk-Gustafsson, Annika; Lindahl, Roger; Levin, Jan-Olof; et al.