"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Anu-Riina Svenlin

Som postdoktor arbetar jag med utvärderingforskning och KAIMeR-teori. I min avhandling (2020) forskade jag om kontaktfamilj som insats med syfte att förklara hur interventionen fungerar.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Institutionen för socialt arbete
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Biblioteksgränd 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är doktor i socialt arbete sen april 2020. Sen 2008 har jag turvis forskat och undervisat i social arbete i Karleby universitetscentrum Chydenius, Jyväskylä universitet i Finland. I min doktorsavhandling tillämpade jag KAIMeR-teori för att öppna upp kontaktfamiljsintervention. Som del av min doktorsavhandling har jag fördjupat mig i kritisk realism och dess användning i forskning av socialt arbete. Jag har också forskat i brukarinflytande och dess användning inom barn- och familjeservice. 

Jag har mest erfarenhet av att använda kvalitativa metoder. I min avhandling gjorde jag både individuella och fokusgruppintervjuer med båda vuxna och barn, med klienter och professionella. 

Under min post dok kommer jag att fortsätta arbetet med KAIMeR-teori och dess tillämpning tillsammans med professor Björn Blom.

Senaste publikationer:

Kiili, Johanna; Itäpuisto, Maritta; Moilanen, Johanna; Svenlin, Anu-Riina; Malinen, Kaisa (2021) Professionals’ Views on Children's Service User Involvement. Journal of Children's Services, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/JCS-10-2020-0069. 28.5.2021.

Svenlin, Anu-Riina (2020) Kannatteleva ja jännitteinen tukiperhetoiminta. Lastensuojelun tukiperhetoiminnan käyttöteoria ja tukisuhteet. [Enabling and Complex Support Family Intervention. Practice Theory and Relationships of Support Family Practice in Child Welfare], JYU Dissertations 180. University of Jyväskylä. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-8011-5

Evaluation reports - Umeå Centre for Evaluation Research
Svenlin, Anu-Riina; Blom, Björn; Blom-Nilsson, Marcus; et al.
Nordic Social Work Research, Routledge 2023, Vol. 13, (1) : 1-3
Allgurin, Monika; Anand, Janet Carter; Gubrium, Erika; et al.
FORSA 2023 Conference – Social work in changing times- challenges and new opportunities. Bodø, Norway, June 14-16, 2023
Blom, Björn; Svenlin, Anu-Riina; Grahn, Robert; et al.
Barn, Trondheim: Norsk senter for barneforskning 2023, Vol. 41, (2–3) : 74-89
Moilanen, Johanna; Lehto-Lundén, Tiina; Jägervi, Lotta; et al.
FORSA 2023 Conference – Social work in changing times- challenges and new opportunities. Bodø, Norway, June 14-16, 2023
Snellman, Marie-Louise; Svenlin, Anu-Riina; Burén, Linda; et al.
Adoption & Fostering: The Quarterly Journal of British Agencies for Adoption & Fostering, Sage Publications 2023, Vol. 47, (2) : 138-156
Svenlin, Anu-Riina; Lehto-Lundén, Tiina
Nordic Social Work Research, Routledge 2023, Vol. 13, (2) : 175-175
Thoresen, Stian H.; Allgurin, Monika; Gubrium, Erika; et al.
Nordic Social Work Research, Routledge 2022, Vol. 12, (1) : 1-4
Thoresen, Stian H.; Anand, Janet Carter; Gubrium, Erika; et al.

Jag undervisar på följande kurser: Socialt arbete som forskningsfält, Uppföljning och utvärdering, Uppsats avancerad nivå