"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Arezoo Hatefi Ghahfarrokhi

Arezoo Hatefi Ghahfarrokhi

Jag är doktorand på Företagsforskarskolan vid Umeå universitet och forskar om multimodal dataanalys motiverad av kontextuell reklam.

 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
MIT-huset, Umeå universitet, MIT.B.436 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är doktorand i forskargruppen Foundations of Language Processing. Jag började min doktorandutbildning 2019. Jag forskar i ämnet multimodal semantisk analys för kontextuell reklam. På sista tiden har jag fokuserat på djup textklustring (genom att använda djupa neuronnät för klustring av textdokument, som nyhetsartiklar) och semi-övervakad inlärning (inlärning från omärkta data, när de används tillsammans med en liten mängd märkta data) men mitt mål är att, längre fram, undersöka klustringsmetoder för multimodala data och inlärning med noll/få skott (vilket kan simulera situationer som förekommer i kontextuell reklam på bästa sätt). Att använda förstärkningsinlärning för att optimera klustringen är ett annat specialintresse.

Generellt är jag i min forskning intresserad av naturlig språkbehandling (NLP), maskininlärning (särskilt djupinlärning), och datautvinning. Under min masteruppsats arbetade jag med attitydanalys och jag forskade även lite på naturlig språkförståelse och uppgiftsorienterade dialogsystem innan jag började mina doktorandstudier.

CIKM '21: Proceedings of the 30th ACM International Conference on Information & Knowledge Management, ACM Digital Library 2021 : 3078-3082
Hatefi, Arezoo; Vu, Xuan-Son; Bhuyan, Monowar H.; et al.
SLTC 2020 – The Eighth Swedish Language Technology Conference, Online, November 25–27, 2020
Hatefi, Arezoo; Drewes, Frank

Forskargrupper

Forskningsprojekt