"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Berit Lundgren

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Institutionen för språkstudier Enhet: Svenska och skandinavistik
Plats
,, , Umeå universitet, 901 87 Umeå
Pedagogical Translanguaging: Theoretical, Methodological and Empirical Perspectives, Channel View Publications 2021 : 186-202
Rosen, Jenny; Lundgren, Berit
The Journal of educational research (Washington, D.C.), Routledge 2019, Vol. 112, (4) : 483-494
Hermansson, Carina; Jonsson, Bert; Levlin, Maria; et al.
International Journal of Adolescence and Youth, Vol. 24, (1) : 51-61
Lundgren, Berit; Scheckle, Eileen
Educare - Vetenskapliga skrifter, Malmö: Malmö universitet 2017, (1) : 9-26
Lundgren, Berit
Svenska: ett kritiskt ämne, Stockholm: Svensklärarföreningen 2017 : 107-123
Lundgren, Berit
Critical literacy i svensk klassrumskontext, Umeå: Umeå universitet 2015 : 37-50
Eckeskog, Helena; Lundgren, Berit
Språkdidaktik: researching language teaching and learning, Umeå: Umeå universitet 2015 : 157-169
Jonsson, Carin; Lundgren, Berit
Reading & Writing, Sabinet African Journals (SA ePublications) 2015, Vol. 6, (1) : 1-8
Lundgren, Berit; Khau, Mathabo
The South African Journal of Education, Vol. 35, (1)
Lundgren, Berit; Scheckle, Eileen; Zinn, Denise
Svenskläraren, Svensklärarföreningen 2013, (3) : 6-10
Damber, Ulla; Lundgren, Berit
Education Inquiry, Umeå: Umeå School of Education, Umeå University 2013, Vol. 4, (2) : 315-332
Lundgren, Berit
Education Inquiry, Umeå: Umeå School of Education, Umeå University 2013, Vol. 4, (2) : 215-223
Lundgren, Berit
Språkets gränser - och verklighetens: Perspektiv på begreppet gräns, Umeå: Umeå universitet, Institutionen för språkstudier 2012 : 129-142
Lundgren, Berit
Att läsa och att skriva: Två vågor av vardagligt skriftbruk i Norden 1800 - 2000, Umeå: Umeå universitet och Kungl. Skytteanska Samfundet 2012 : 197-219
Lundgren, Berit
Skriftpraktiker hos barn och unga, Vasa: Pedagogiska fakulteten 2012 : 82-101
Lundgren, Berit
Grundskoletidningen, Solna: Fortbildningsförlaget 2011, (3) : 34-39
Lundgren, Berit
Hyphenated Selves: Immigrant Identities within Education Contexts, Amsterdam: Unisa Press/Rozenberg Publishers 2011 : 107-130
Lundgren, Berit
Stockholm: Skolverket 2010
Lundgren, Berit
Education Inquiry, Umeå: Umeå School of Education, Umeå University 2010, Vol. 1, (4) : 289-308
Lundgren, Berit; Botha, Liz
Se skolan - forskningsmetoder i pedagogiskt arbete, Umeå: Fakultetsnämnden för lärarutbildning 2008 : 55-70
Lundgren, Berit
Sjätte nationella konferensen i svenska mned didaktisk inriktning, Uppsala: Uppsala universitet 2008 : 70-82
Lundgren, Berit
Umeå: Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen, Umeå universitet 2007
Lundgren, Berit
Andra nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning: Göteborg 8-9 januari 2004, Göteborg: Göteborgs universitet 2004 : 123-139
Lundgren, Berit
Forskning i nordiske sprog som andet- og fremmedsprog, Reykjavík: Háskóli Íslands 2002 : 295-314
Lundgren, Berit

Forskargrupper

Gruppmedlem