"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Berit Lundman

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som professor emerita till Institutionen för omvårdnad
Plats
Biologihuset, Hus C, plan 3, 4 och 5. Hus D2, plan 3. Umeå universitet, 901 87 Umeå
Journal of Clinical Nursing
Hajdarevic, Senada; Norberg, Astrid; Lundman, Berit; et al.
Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom vård- och hälsovetenskap, Lund: Studentlitteratur AB 2023 : 295-312
Hällgren Graneheim, Ulla; Lindgren, Britt-Marie; Lundman, Berit
European Journal of Ageing, Springer 2022, Vol. 19 : 545-554
Viglund, Kerstin; Olofsson, Birgitta; Lundman, Berit; et al.
BMC Public Health, BioMed Central 2021, Vol. 21, (1)
Hammarström, Anne; Lundman, Berit; Norberg, Astrid
International Journal of Nursing Studies, Elsevier 2020, Vol. 108
Lindgren, Britt-Marie; Lundman, Berit; Hällgren Graneheim, Ulla
SAGE Open Medicine, SAGE Open 2019, Vol. 7
Lundman, Berit; Hammarström, Anne; Ahlgren, Christina; et al.
Journal of Advanced Nursing, John Wiley & Sons 2017, Vol. 73, (11) : 2720-2729
Boman, Erika; Lundman, Berit; Nygren, Björn; et al.
Nurse Education Today, CHURCHILL LIVINGSTONE 2017, Vol. 56 : 29-34
Graneheim, Ulla H.; Lindgren, Britt-Marie; Lundman, Berit
PLOS ONE, PUBLIC LIBRARY SCIENCE 2017, Vol. 12, (11)
Lindelöf, Nina; Lundin-Olsson, Lillemor; Skelton, Dawn A.; et al.
Dementia, Sage Publications 2017, Vol. 16, (5) : 629-641
Norberg, Astrid; Ternestedt, Britt-Marie; Lundman, Berit
Psychology of aging, Routledge 2017 : 85-93
Nygren, Björn; Aléx, Lena; Jonsén, Ellisabeth; et al.
Nordic journal of nursing research, Sage Publications 2017, Vol. 37, (1) : 20-26
Viglund, Kerstin; Jonsén, Ellisabeth; Lundman, Berit; et al.
Nordic journal of nursing research, Sage Publications 2016, Vol. 36, (1) : 20-26
Boman, Erika; Häggblom, Anette; Lundman, Berit; et al.
Journal of Clinical Nursing, Wiley-Blackwell 2016, Vol. 25, (19-20) : 2874-2883
Kneck, Åsa; Eriksson, Lars E.; Lundman, Berit; et al.
Advances in Nursing Science, Vol. 38, (1) : 7-19
Boman, Erika; Haggblom, Anette; Lundman, Berit; et al.
PLOS ONE, Vol. 10, (5) : 1-18
Hammarström, Anne; Lundman, Berit; Ahlgren, Christina; et al.
International Journal of Older People Nursing, Vol. 10, (3) : 221-229
Jonsén, Elisabeth; Norberg, Astrid; Lundman, Berit
Journal of Nursing Measurement, Springer 2015, Vol. 23, (1) : 96-111
Lundman, Berit; Årestedt, Kristofer; Norberg, Astrid; et al.
Archives of gerontology and geriatrics (Print), Elsevier 2015, Vol. 61, (2) : 247-253
Norberg, Astrid; Lundman, Berit; Gustafson, Yngve; et al.
Patient Education and Counseling, Elsevier 2014, Vol. 94, (2) : 187-192
Boström, Eva; Isaksson, Ulf; Lundman, Berit; et al.
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Vol. 28, (4) : 675-682
Boström, Eva; Isaksson, Ulf; Lundman, Berit; et al.
International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, CoAction Publishing 2014, Vol. 9 : 24375-
Kneck, Åsa; Fagerberg, Ingegerd; Eriksson, Lars E.; et al.
Omvårdnadens grunder: perspektiv och förhållningssätt, Lund: Studentlitteratur AB 2014 : 153-177
Nygren, Björn; Lundman, Berit
Qualitative Health Research, Sage Publications 2014, Vol. 24, (3) : 412-419
Stecksén, Anna; Lundman, Berit; Eriksson, Marie; et al.
Journal of Advanced Nursing, Wiley-Blackwell 2014, Vol. 70, (1) : 144-152
Viglund, Kerstin; Jonsén, Elisabeth; Strandberg, Gunilla; et al.
Primary care diabetes, Elsevier 2013, Vol. 7, (3) : 207-212
Boström, Eva; Hörnsten, Asa; Lundman, Berit; et al.
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Wiley-Blackwell 2013, Vol. 27, (1) : 13-19
Lövheim, Hugo; Graneheim, Ulla H.; Jonsén, Elisabeth; et al.
The arts in psychotherapy, Pergamon-Elsevier Science 2013, Vol. 40, (1) : 101-107
Thyme, Karin Egberg; Wiberg, Britt; Lundman, Berit; et al.
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Hoboken: Wiley-Blackwell 2013, Vol. 27, (2) : 460-467
Viglund, Kerstin; Aléx, Lena; Jonsén, Elisabeth; et al.
Aging & Mental Health, Routledge 2013, Vol. 17, (8) : 1016-1022
Viglund, Kerstin; Jonsén, Elisabeth; Lundman, Berit; et al.
PLOS ONE, Public library of science 2012, Vol. 7, (11) : e50275-
Alex, Lena; Fjellman-Wiklund, Anncristine; Lundman, Berit; et al.
European Diabetes Nursing, Maney Publishing 2012, Vol. 9, (2) : 39-44
Boström, Eva; Isaksson, Ulf; Lundman, Berit; et al.
Health Care for Women International, Taylor & Francis Group 2012, Vol. 33, (8) : 739-755
Christianson, Monica; Aléx, Lena; Fjellman-Wiklund, Anncristine; et al.
Journal of Aging and Physical Activity, Vol. 20, (suppl.) : S220-S220
Lindelöf, Nina; Karlsson, Stig; Lundman, Berit
Physiotherapy Theory and Practice, London: Informa Healthcare 2012, Vol. 28, (4) : 307-316
Lindelöf, Nina; Karlsson, Stig; Lundman, Berit
Geriatric Nursing, Vol. 33, (3) : 167-176
Lundman, Berit; Aléx, Lena; Jonsén, Elisabeth; et al.
Det goda åldrandet, Studentlitteratur AB 2012 : 17-40
Lundman, Berit; Norberg, Astrid; Santamäki Fischer, Regina; et al.
Journal of Nursing Measurement, Vol. 20, (3) : 258-260
Lövheim, Hugo; Lundman, Berit; Nygren, Björn
Lund: Studentlitteratur 2012
Norberg, Astrid; Lundman, Berit; Santamäki Fischer, Regina
Journal of Religion, Spirituality & Aging, Taylor & Francis 2012, Vol. 24, (4) : 314-324
Norberg, Catharina; Eriksson, Sture; Lundman, Berit; et al.
Research and Theory for Nursing Practice, Vol. 25, (4) : 302-316
Aléx, Lena; Lundman, Berit
Journal of Nursing and Healthcare of Chronic Illness, Wiley-Blackwell 2011, Vol. 3, (1) : 41-51
Hörnsten, Åsa; Jutterström, Lena; Audulv, Åsa; et al.
International Journal of Nursing Studies, Elsevier 2011, Vol. 48, (10) : 1266-1274
Lundman, Berit; Viglund, Kerstin; Aléx, Lena; et al.
Ageing & Society, Vol. 30, (2) : 193-206
Aléx, Lena; Lundman, Berit; Hammarström, Anne
Nursing and Health Sciences, Vol. 12, (3) : 329-335
Choowattanapakorn, Tassana; Aléx, Lena; Lundman, Berit; et al.
The journal of pastoral care & counseling : JPCC, Vol. 64, (1) : 3.1-12
Fischer, Regina Santamäki; Lundman, Berit; Norberg, Astrid
Aging & Mental Health, Vol. 14, (4) : 433-438
Graneheim, Ulla Hällgren; Lundman, Berit
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Vol. 24, (1) : 41-48
Jonsén, Elisabeth; Fagerström, Lisbeth; Lundman, Berit; et al.
International Journal of Nursing Studies, Vol. 47, (2) : 251-260
Lundman, Berit; Aléx, Lena; Jonsén, Elisabeth; et al.
Archives of gerontology and geriatrics (Print), Vol. 51 : 329-332
Lundman, Berit; Forsberg, Karl Anton; Jonsén, Elisabeth; et al.

Forskningsprojekt

1 januari 2001 till 31 december 2017