Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 20 januari 2021)

printicon
Personalbild Birgitta Wilhelmsson

Birgitta Wilhelmsson

Handlägger och bereder övergripande utbildningsfrågor som rör lärarutbildning. Arbetar huvudsakligen med förskollärar- och yrkeslärarprogrammen.

Verksam vid

Anknytning
Plats
Förvaltningshuset, Plan 5 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Medarbetare vid Lärarhögskolans kansli arbetar hemifrån från och med måndag 23 mars och tills vidare. Du når oss på vår mejl och telefon som vanligt - men kontoret i förvaltningshuset är stängt.

Som utbildningsledare handlägger och bereder jag övergripande utbildningsfrågor som rör lärarutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt medverkar i olika arbetsgrupper och beredningar för lärarutbildningsfrågor inom universitetet. Som utbildningsledare ansvarar jag för att ta fram underlag och analysera material inför beslut som rör lärarutbildningarna. I arbetsuppgifterna ingår utvecklingsfrågor, uppföljning, utvärdering, utredningsarbete, omvärldsbevakning, beredning av och yttrande över remisser, årsredovisning m.m. Jag verkar i nära samarbete med övriga utbildningsledare inom Umeå universitet. Utbildningsledaren utgör en viktig länk mellan Lärarhögskolans ledning, universitetets förvaltning och personer ansvariga för lärarutbildningsfrågor vid institutionerna.

2015
Umeå: Umeå universitet 2015
Haake, Ulrika; Fjellström, Mona; Wilhelmsson, Birgitta; et al.
2015
International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, Vol. 13, (2) : 208-230
Ottander, Christina; Wilhelmsson, Birgitta; Lidestav, Gun
2012
NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, Oslo: Naturfagsenteret 2012, (1/12) : 26-42
Wilhelmsson, Birgitta; Ottander, Christina; Lidestav, Gun
2010
The Eighth conference of EUROPEAN RESEARCHERS IN DIDACTICS OF BIOLOGY ERIDOB 2010 Organised by Institute of Education, University of Minho Braga, Portugal 13th to 17th July 2010
Wilhelmsson, Birgitta; Ottander, Christina; Lidestav, Gun