"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Birgitta Wilhelmsson

Birgitta Wilhelmsson

Handlägger och bereder övergripande utbildningsfrågor som rör lärarutbildning. Arbetar huvudsakligen med förskollärar- och yrkeslärarprogrammen.

Verksam vid

Anknytning
Plats
Förvaltningshuset, Plan 5 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Som utbildningsledare handlägger och bereder jag övergripande utbildningsfrågor som rör lärarutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt medverkar i olika arbetsgrupper och beredningar för lärarutbildningsfrågor inom universitetet. Som utbildningsledare ansvarar jag för att ta fram underlag och analysera material inför beslut som rör lärarutbildningarna. I arbetsuppgifterna ingår utvecklingsfrågor, uppföljning, utvärdering, utredningsarbete, omvärldsbevakning, beredning av och yttrande över remisser, årsredovisning m.m. Jag verkar i nära samarbete med övriga utbildningsledare inom Umeå universitet. Utbildningsledaren utgör en viktig länk mellan Lärarhögskolans ledning, universitetets förvaltning och personer ansvariga för lärarutbildningsfrågor vid institutionerna.

Umeå: Umeå universitet 2015
Haake, Ulrika; Fjellström, Mona; Wilhelmsson, Birgitta; et al.
International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, Vol. 13, (2) : 208-230
Ottander, Christina; Wilhelmsson, Birgitta; Lidestav, Gun
NorDiNa: Nordic Studies in Science Education, Oslo: Naturfagsenteret 2012, (1/12) : 26-42
Wilhelmsson, Birgitta; Ottander, Christina; Lidestav, Gun
The Eighth conference of EUROPEAN RESEARCHERS IN DIDACTICS OF BIOLOGY ERIDOB 2010 Organised by Institute of Education, University of Minho Braga, Portugal 13th to 17th July 2010
Wilhelmsson, Birgitta; Ottander, Christina; Lidestav, Gun