Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon

Björn Lundgren

Jag är postdoktor i filosofi i ett projekt om AI-etik.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Postdoktor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Filosofi
Plats
A, Humanisthuset, HE130 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är postdoktor i filosofi i ett projekt om AI-etik (finansierat av Wallenbergs WASP-HS initiativ). Jag försvarade min doktorsavhandling vid Kungliga tekniska högskolan 2018. Min avhandling handlade om etiska och epistemiska frågor i informationssamhället. Specifikt fokuserade den på begreppslig analys av begrepp så som: information, informationssäkerhet, personlig integritet och anonymitet. Du kan hitta en lite mer uppdaterad publikationslista på min philpeople sida.

Forskningsprojekt

1 september 2019 till 1 september 2023