Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Boa Drammeh

Boa Drammeh

090-786 56 82 , 072-143 25 62

Förvaltningshuset, Plan 5 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag har det övergripande ansvaret för planering, ledning och samordning av verksamheten inom kansliet och ansvarar för kansliets personal och ekonomi. 

  • Presentation

    Jag har det övergripande ansvaret för planering, ledning och samordning av verksamheten inom kansliet och ansvarar för kansliets personal och ekonomi. Jag svarar för att det finns effektiva och ändamålsenliga administrativa rutiner vid Lärarhögskolan. I egenskap av kanslichef ingår jag i Lärarhögskolans ledningsgrupp tillsammans med Lärarhögskolans föreståndare och biträdande föreståndare. Jag samverkar med fakulteter och institutioner vid universitetet och företräder Lärarhögskolan i kontakter med universitetets ledning och med externa parter. Jag arbetar även med beredning av ärenden samt är ledamot i olika universitetsövergripande organ såsom kanslichefsgruppen, strategiska rådet för administration, strategiska rådet för lika villkor samt IT-rådet.

    Fäll ihop