Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Boa Drammeh

Boa Drammeh

Jag har det övergripande ansvaret för planering, ledning och samordning av verksamheten inom kansliet och ansvarar för kansliets personal och ekonomi. 

Verksam vid

Anknytning
Kanslichef vid Lärarhögskolan vid Umeå universitet (LH) Roll: Kanslichef
Plats
Förvaltningshuset, Plan 5 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Medarbetare vid Lärarhögskolans kansli arbetar hemifrån från och med måndag 23 mars och tills vidare. Du når oss på vår mejl och telefon som vanligt - men kontoret i förvaltningshuset är stängt.

Jag har det övergripande ansvaret för planering, ledning och samordning av verksamheten inom kansliet och ansvarar för kansliets personal och ekonomi. Jag svarar för att det finns effektiva och ändamålsenliga administrativa rutiner vid Lärarhögskolan. I egenskap av kanslichef ingår jag i Lärarhögskolans ledningsgrupp tillsammans med Lärarhögskolans föreståndare och biträdande föreståndare. Jag samverkar med fakulteter och institutioner vid universitetet och företräder Lärarhögskolan i kontakter med universitetets ledning och med externa parter. Jag arbetar även med beredning av ärenden samt är ledamot i olika universitetsövergripande organ såsom kanslichefsgruppen, strategiska rådet för administration, strategiska rådet för lika villkor samt IT-rådet.