Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Bodil Sundberg

Bodil Sundberg

Jag är lektor i biologi och docent i Naturvetenskapernas Didaktik. Min forskning fokuserar på lärares arbete med naturvetenskap och hållbar utveckling inom förskola och grundskolans tidiga år. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Plats
Naturvetarhuset, huskropp A, plan 5, Johan Bures väg 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är lektor i biologi och Docent i naturvetenskapernas didaktik. Ett övergripande syfte med min forskning är att tillföra ny kunskap om lärares förutsättningar för att genomföra och utveckla sin naturvetenskapsundervisning. Jag använder mig av Aktivitetsteori för att analysera hur t.ex. kompetens, lokala undervisningskulturer och ramfaktorer kan bidra till eller motverka förändringsprocesser inom pedagogisk verksamhet. Mina projektet är också inspirerade av designbaserad forskning, där tanken är att involvera deltagande lärare i forskningsprocessen för att säkerställa att de frågor man arbetar med är relevanta för förskolans eller skolans verksamhet.

Mitt pågående projekt "Broar för Naturvetenskap" bygger på praktiknära forskningsmetoder utifrån tredje generationens verksamhetsteori och teorin om expansivt lärande (Engeström 2001; Engeström & Sannino 2010) samt formativa interventioner (Engeström 2011; Penuel 2014). Tre problembilder står i fokus: 1) ny forskning visar att barns ämnesrelaterade lärande inte tas tillvara i uppföljande skolformer, 2) förskola och skola saknar idag pedagogiska mötesplatser för att möjliggöra en mjuk övergång mellan respektive undervisningskultur, 3) lärare och skolledare upplever att didaktisk forskning inte producerar kunskap som är användbar för verksamheten. Målet med projektet är att bidra med generell kunskap om verksamhetsutveckling i pedagogiska miljöer samt specifik kunskap om hur barn/elever kan erbjudas ämnesmässig kontinuitet i samband med övergångar mellan förskola, förskoleklass samt åk 1-3.

International Journal of Science Education, Routledge 2021, Vol. 43, (13) : 2127-2147
Areljung, Sofie; Due, Karin; Ottander, Christina; et al.
NFSUN 2021: Science Education in the light of Global Sustainable Development – Trends and possibilities
Sundberg, Bodil; Ottander, Christina; Areljung, Sofie; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem