Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Britta Lundgren

Britta Lundgren

Jag är professor i etnologi sedan 1999. Jag arbetar med forskningsprojekt som på olika sätt rör etnologins och humanioras plats i samhälle och vetenskap. Under perioden 2016-2018 är jag ledamot i Vetenskapsrådets styrelse.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Seniorkonsult vid Personalenheten
Plats
Förvaltningshuset, västra flygeln, plan 4, Universitetstorget 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som professor emerita till Institutionen för kultur- och medievetenskaper Enhet: Etnologi
Plats
Humanisthuset, Biblioteksgränd 3 (huvudentré) Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag heter Britta Lundgren och är sedan 1999 professor i etnologi. Jag arbetar med olika forskningsprojekt som på olika sätt rör etnologins och humanioras plats i samhälle och vetenskap. Under perioden 2016-2018 är jag ledamot i Vetenskapsrådets styrelse. År 2016 tilldelades jag Umeå universitets förtjänstmedalj.
Min forskning har huvudsakligen varit inriktad på det genusteoretiska fältet. Avhandlingen Allmänhetens tjänare. Kvinnlighet och yrkeskultur i det svenska postverket (1990) är en genusteoretisk och kulturanalytisk studie om kvinnors erfarenheter i en manligt dominerad yrkeskultur. Det övergripande genusteoretiska syftet – att studera kön som social och kulturell konstruktion – har varit vägledande även för flera påföljande studier.
Åren 2007-2012 var jag forskningsledare för det stora forskningsprogrammet Challenging Gender, utsett till Centre of Gender Excellence av Vetenskapsrådet. Under åren 2005-2009 var jag också ordförande för Vetenskapsrådets kommitté för genusforskning. Från 2008-2012 har jag varit nationell representant i EIGE (European Institute for Gender Equality) med säte i Vilnius.
Sedan 2012 är jag verksam inom området Medical Humanities med särskild inriktning mot kulturella aspekter på smitta och vaccination. Under åren 2013-2016 arbetade jag med projektet Epidemics, Vaccination, and the Power of Narratives, finansierat av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. Nu koordinerar jag ett nätverk för medicinsk humaniora vid humanistiska fakulteten,
Ett nuvarande forskningsintresse rör området One Health och dess frågor om sjukdomar hos människor och djur i en tid av klimat- och samhällsförändring. Under 2017 har jag arbetat med ett delprojekt som rör ett mjältbrandsutbrott i Omberg 2016.
Jag var dekan vid humanistisk fakultet 2005-2011 och har före detta innehaft många uppdrag inom fakulteten och vid Umeå universitet. Exempelvis var jag under åren 1999-2005 ledamot i universitetsstyrelsen. Under min period som dekan har det främsta utvecklingsarbetet rört Humanistisk offensiv och dess olika insats- och förändringsområden. Att utveckla humaniora och synliggöra humanistiska kompetenser för universitet, samhälle och näringsliv är fortfarande en övergripande ambition.
Jag föddes 1951 i Malå, Västerbotten. Efter ett antal års yrkesarbete som läkarsekreterare påbörjade jag mina studier och disputerade i etnologi 1990. Förutom mitt arbete med etnologins utveckling (t ex var jag en av de drivande för starten av Kulturanalysprogrammet), har jag varit föreståndare vid Kvinnovetenskapligt forum och t f professor i genusvetenskap. Jag var också ansvarig för uppbyggandet av den nationella Genusforskarskolan och dess föreståndare från 2000 till och med 2006.

2019
Farsoter i Sverige: KSLAT nr 2-2019, Stockholm: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien 2019 : 40-44
Lundgren, Britta
2019
Etiska dilemman: forskningsdeltagande, samtycke och utsatthet, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2019 : 161-176
Lundgren, Britta
2018
Global Public Health, Routledge 2018, Vol. 13, (1) : 99-114
Holmberg, Martin; Lundgren, Britta
2018
Etnologiska skrifter, 66
Lundgren, Britta
2017
Ethnologia Europaea, Köpenhamn: Museum Tusculanums Forlag 2017, Vol. 47, (2) : 22-39
Lundgren, Britta
2017
Thule - Kungl. Skytteanska Samfundets årsbok, Umeå: Kungl. Skytteanska samfundet 2017 : 67-80
Lundgren, Britta
2017
The politics of vaccination: a global history, Manchester: Manchester University Press 2017 : 260-287
Lundgren, Britta; Holmberg, Martin
2016
Cross-cultural interviewing: feminist experiences and reflections, Routledge 2016 : 192-207
Lundgren, Britta
2016
Sociology and Anthropology, Horizon Research Publishing Corporation 2016, Vol. 4, (12) : 1108-1116
Lundgren, Britta
2015
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: Umeå universitet 2015, Vol. 24, (1) : 2-10
Lundgren, Britta
2015
Medical Anthropology, Taylor and Francis Online 2015, Vol. 34, (2) : 150-165
Lundgren, Britta
2015
Health, Culture and Society, University of Pittsburgh Press 2015, Vol. 8, (2) : 46-59
Lundgren, Britta
2015
Socialmedicinsk Tidskrift, Vol. 92, (6) : 683-695
Lundgren, Britta; Holmberg, Martin
2013
New York: Routledge 2013
2013
The Social Politics of Research Collaboration, New York, London: Routledge 2013 : 23-38
Lundgren, Britta
2013
The Social Politics of Research Collaboration, New York, London: Routledge 2013 : 1-20
Lundgren, Britta
2013
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Umeå: Föreningen Kulturella Perspektiv 2013, (1) : 21-24
Lundgren, Britta
2012
International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 2, (13) : 58-67
Kalman, Hildur; Lundgren, Britta; Öhman, Ann
2012
UCGS, Umeå Centre for Gender Studies Annual Report, Umeå: Umeå universitet 2012 : 13-14
Lundgren, Britta
2011
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Vol. 20, (3-4) : 53-55
Lundgren, Britta
2010
PS. Public Service Review. European Union, Staffordshire: Public service. European Union 2010, Vol. 19 : 408-409
Lundgren, Britta
2010
Umeå Centre for Gender Studies, Annual Report : 14-16
Lundgren, Britta
2009
Umeå Centre for Gender Studies, Annual Report : 10-12
Lundgren, Britta
2009
Thule - Kungl. Skytteanska Samfundets årsbok, Umeå: Kungl. Skytteanska Samfundet 2009 : 245-252
Lundgren, Britta
2008
Forska lagom eller vara världsbäst?: Sverige möter forskningens globala strukturomvandling
Lundgren, Britta
2007
Sigbrit Franke: tydlig, synlig, djärv
Lundgren, Britta
2006
Reaching for Scientific excellence in gender research: conference report, Stockholm: Vetenskapsrådet (The Swedish Research Council) 2006 : 6-6
Lundgren, Britta
2006
Genusforskarskolans årsskrift 2005 : -
Lundgren, Britta

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

8 december 2017 till 1 mars 2018
1 januari 2013 till 31 december 2016
1 januari 2007 till 31 december 2011
Publicerad: 09 apr, 2019