"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Carin Ulander-Wänman

Mitt forskningsområde rör den svenska arbetsmarknadens reglering i lag och kollektivavtal där nuvarande forskningsfrågor behandlar arbetskraftens omställningsvillkor.

Vetenskaplig meritering: Docent
Pedagogisk meritering: Excellent lärare

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Juridiska institutionen
Plats
Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå

BAKGRUND

Docent 2013, Juris doktor 2008. Excellent lärare 2020, Meriterad lärare 2018.

FORSKNING

Gästforskare vid Kent Law School, Kent University, Storbritannien
Gästforskare vid Kent Law School, Kent University under år 2016. Värd för mig under denna tid var Professor Judy Fudge, Kent Law School, Kent University, Storbritannien.

Gästforskare vid juridiska fakulteten Lunds universitet
Under sex månader under år 2014 var jag anställd som gästforskare till Lunds universitet, juridiska fakulteten. Jag deltog som forskare i projektet Norma Elder Law Research Environment. 

Tidigare forskning
Sveriges juridiska expert i EU projekt.

Under år 2011 och 2012 arbetar jag i ett EU projekt med titeln "Study on precarious work and social rights". Forskningsprojektet finansieras av europeiska kommissionen och projektägare är Working Lives Research Institute, London Metropolitan University. Projektet omfattar 11 länder inom EU, där varje land representeras av experter inom arbetsrätt och arbetsmarknad.

Jag var Sveriges juridiska expert i projektet. Det arbete som bedrevs innebar bl.a. en kartläggning av otrygga arbeten i de olika medlemsländerna och en identifiering av reglering i medlemsstaterna som skapar tryggare anställningar. I projektet ingick även att undersöka möjligheterna att konstruera ett golv av grundläggande sociala rättigheter för alla arbetstagare i landet oberoende av anställningsförhållande.

I maj år 2008 disputerade jag på en avhandling med titeln "Företrädesrätt till återanställning".

Arbetsmarknad & Arbetsliv, Vol. 29
Ulander-Wänman, Carin
Scandinavian Studies in Law, Stockholm: Stockholm Institute for Scandinavian Law 2022, Vol. 68 : 329-346
Ulander-Wänman, Carin
European Labour Law Journal, Sage Publications 2022, Vol. 13, (2) : 292-304
Ulander-Wänman, Carin
Dagens Nyheter
Ulander-Wänman, Carin
Arbetsmarknad i förändring: En antologi om förbättrad omställning, Stockholm: Fores 2020 : 87-149
Ulander-Wänman, Carin
Labour law and the welfare state: arbetsrätt och välfärdsstaten, Uppsala: Iustus förlag 2019 : 137-151
Ulander-Wänman, Carin
Festskrift till Örjan Edström, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2019 : 485-499
Ulander-Wänman, Carin
Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, 41
Mannelqvist, Ruth; Ingmanson, Staffan; Ulander-Wänman, Carin
Arbetsvärlden
Bender, German; Ulander-Wänman, Carin
Stockholm: Arenagruppen 2019
Ulander-Wänman, Carin
Dagens Nyheter, Bonnierkoncernen 2019 : 5-5
Mörtvik, Roger; Ulander-Wänman, Carin
Svenska Dagbladet
Ulander-Wänman, Carin; Larsson, Karin; Renkel, Peter
Juridisk Tidskrift, Stockholm: Stockholms universitet 2018, (3) : 633-650
Ulander-Wänman, Carin
Jubileumsskrift till Juridiska institutionen 40 år, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet 2017 : 273-283
Ulander-Wänman, Carin
Svensk Juristtidning, Uppsala: Föreningen för utgivande av Svensk Juristtidning 2017, (8) : 613-630
Ulander-Wänman, Carin
Festskrift till Ann Numhauser-Henning, Lund: Juristförlaget, Lund 2017 : 113-128
Calleman, Catharina; Ulander-Wänman, Carin
Elder law: evolving European perspectives, Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2017 : 204-228
Rönnmar, Mia; Kullman, Miriam; Numhauser-Henning, Ann; et al.
Arbetsmarknad & Arbetsliv, Karlstad: 2016, Vol. 22, (3/4)
Ulander-Wänman, Carin
Nordic Journal of Working Life Studies, Vol. 6, (2) : 61-79
Ulander-Wänman, Carin