Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Carina Hermansson

Carina Hermansson

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för språkstudier
Plats
A, Humanisthuset, korridor HF2 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Forskning

Med sin bakgrund inom språkdidaktik är Carina Hermansson speciellt intresserad av tidig skriv- och läsundervisning samt yngre barns skrivande och läsande i det digitala klassrummet. Carina disputerade 2013 med avhandlingen Nomadic Writing: Exploring Processes of Writing in Early Childhood Education där hon undersökte hur 6-7-åringar gör när de skriver. Carina myntade begreppet nomadiskt skrivande som ett sätt att beskriva och förstå hur barn skapar text och hur barnet som skribent utvecklas. Med begreppet nomadiskt skrivande argumenterar hon för värdet av att ett specifikt fokus på både den skrivna produkten och den medföljande skrivaktiviteten bibehålles, samtidigt som det föränderliga och rörliga i skrivprocesserna uppmärksammas.

Under åren 2014-2016 hade Carina en post-doktortjänst vid Umeå universitet som fokuserade hur barn upptäcker och utvecklar läsandet i det nya medielandskapet, närmare bestämt hur barn skapar mening när de läser e-böcker.

I det tvärvetenskapliga projektet Genrepedagogiska modeller och elevers läs- och skrivutveckling samarbetar Carina med forskar från litteraturvetenskap och psykologi. Här undersöks hur arbete utifrån olika genrepedagogiska modeller kan påverka elevers läs- och skrivförmåga. I forskningsprojektet, Språkpolicy: Att skapa språkstimulerande gränsöverskridande arenor på en flerspråkig skola, bedriver Carina tillsammans med kollegor från Umeå universitet skolutveckling kring språkutvecklande arbetssätt i flerspråkiga miljöer. Särskilt fokus ägnas åt de förändringsprocesser detta språkpolicyarbete implicerar.

Undervisning

Carina Hermansson har bred och omfattande erfarenhet av att undervisa på olika kurser och nivåer - såväl i grundskolans mellanår som kurser på grundläggande och avancerad nivå inom högskolan. För närvarande medverkar hon på kurser inom grundlärarprogrammen med inriktning mot arbete i fritidshem, förskola, grundskolelärare F-3 och 4-6. Dessutom undervisar Carina i speciallärarprogrammet och handleder doktorander.

2019
The Journal of educational research (Washington, D.C.), Routledge 2019, Vol. 112, (4) : 483-494
Hermansson, Carina; Jonsson, Bert; Levlin, Maria; et al.
2017
Language and Education, Routledge 2017, Vol. 31, (5) : 463-478
Hermansson, Carina
2017
Nordic Journal of Literacy Research, Vol. 3, (1) : 12-25
Hermansson, Carina
2017
Nordic Journal of Literacy Research, Cappelen Damm Akademisk 2017, Vol. 3, (1) : 1-5
Hermansson, Carina; Hultin, Eva; Tanner, Carina
2017
Journal of Early Childhood Literacy, SAGE PUBLICATIONS LTD 2017, Vol. 17, (3) : 426-443
Hermansson, Carina; Saar, Tomas
2017
Posthumanistisk pedagogik: teori, undervisning och forskningspraktik, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2017 : 83-99
Hermansson, Carina; Saar, Tomas
2017
Digital humaniora: humaniora i en digital tid, Göteborg: Daidalos 2017 : 207-224
Lindé, Anna; Hermansson, Carina
2017
Language and Education, Routledge 2017, Vol. 31, (5) : 395-399
Wedin, Åsa; Hermansson, Carina; Holm, Lars
2014
Medie- och informationskunnighet i Norden: en nyckel till demokrati och yttrandefrihet, Göteborg: Nordicom 2014 : 117-129
Adelmann, Kenneth; Bergman, Lotta; Dahlbeck, Per; et al.
2013
Barndom, lärande, ämnesdidaktik, Lund: Studentlitteratur AB 2013 : 119-128
Hermansson, Carina; Jennfors, Elsabeth

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

1 januari 2019 till 31 december 2021
Publicerad: 27 jun, 2018