Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Carina Hermansson

Carina Hermansson

Anknytning

Universitetslektor vid Institutionen för språkstudier

E-post

carina.hermansson@umu.se

Telefon

090-786 71 27

Plats

A, Humanisthuset, korridor HF2 Umeå universitet, 901 87 Umeå

 • Presentation

  Forskning

  Med sin bakgrund inom språkdidaktik är Carina Hermansson speciellt intresserad av tidig skriv- och läsundervisning samt yngre barns skrivande och läsande i det digitala klassrummet. Carina disputerade 2013 med avhandlingen Nomadic Writing: Exploring Processes of Writing in Early Childhood Education där hon undersökte hur 6-7-åringar gör när de skriver. Carina myntade begreppet nomadiskt skrivande som ett sätt att beskriva och förstå hur barn skapar text och hur barnet som skribent utvecklas. Med begreppet nomadiskt skrivande argumenterar hon för värdet av att ett specifikt fokus på både den skrivna produkten och den medföljande skrivaktiviteten bibehålles, samtidigt som det föränderliga och rörliga i skrivprocesserna uppmärksammas.

  Under åren 2014-2016 hade Carina en post-doktortjänst vid Umeå universitet som fokuserade hur barn upptäcker och utvecklar läsandet i det nya medielandskapet, närmare bestämt hur barn skapar mening när de läser e-böcker.

  I det tvärvetenskapliga projektet Genrepedagogiska modeller och elevers läs- och skrivutveckling samarbetar Carina med forskar från litteraturvetenskap och psykologi. Här undersöks hur arbete utifrån olika genrepedagogiska modeller kan påverka elevers läs- och skrivförmåga. I forskningsprojektet, Språkpolicy: Att skapa språkstimulerande gränsöverskridande arenor på en flerspråkig skola, bedriver Carina tillsammans med kollegor från Umeå universitet skolutveckling kring språkutvecklande arbetssätt i flerspråkiga miljöer. Särskilt fokus ägnas åt de förändringsprocesser detta språkpolicyarbete implicerar.

  Undervisning

  Carina Hermansson har bred och omfattande erfarenhet av att undervisa på olika kurser och nivåer - såväl i grundskolans mellanår som kurser på grundläggande och avancerad nivå inom högskolan. För närvarande medverkar hon på kurser inom grundlärarprogrammen med inriktning mot arbete i fritidshem, förskola, grundskolelärare F-3 och 4-6. Dessutom undervisar Carina i speciallärarprogrammet och handleder doktorander.

  Fäll ihop
 • Senaste publikationer

  2019
  The Journal of educational research (Washington, D.C.), Routledge 2019, Vol. 112, (4) : 483-494
  Hermansson, Carina; Jonsson, Bert; Levlin, Maria; et al.
  2017
  Language and Education, Routledge 2017, Vol. 31, (5) : 395-399
  Wedin, Åsa; Hermansson, Carina; Holm, Lars
  2017
  Nordic Journal of Literacy Research, Vol. 3, (1) : 12-25
  Hermansson, Carina
  2017
  Posthumanistisk pedagogik: teori, undervisning och forskningspraktik, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2017 : 83-99
  Hermansson, Carina; Saar, Tomas
  2017
  Digital humaniora: humaniora i en digital tid, Göteborg: Daidalos 2017 : 207-224
  Lindé, Anna; Hermansson, Carina
  2017
  Journal of Early Childhood Literacy, SAGE PUBLICATIONS LTD 2017, Vol. 17, (3) : 426-443
  Hermansson, Carina; Saar, Tomas
  2017
  Language and Education, Routledge 2017, Vol. 31, (5) : 463-478
  Hermansson, Carina
  2014
  Medie- och informationskunnighet i Norden: en nyckel till demokrati och yttrandefrihet, Göteborg: Nordicom 2014 : 117-129
  Adelmann, Kenneth; Bergman, Lotta; Dahlbeck, Per; et al.
  2013
  Barndom, lärande, ämnesdidaktik, Lund: Studentlitteratur AB 2013 : 119-128
  Hermansson, Carina; Jennfors, Elsabeth
 • Forskningsprojekt

  1 januari 2019 till 31 december 2021