Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Carina Holmgren

Sedan mitten av 1990-talet har jag forskat och undervisat vid institutionen.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Pedagogiska institutionen
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå

Jag ingår i forskningsområdet DUB och på den sidan finns en längre presentation av mitt forkningsintresse.

ICICTE 2019 Proceedings, ICICTE 2019 2019 : 21-30
Liljeström, Monica; Paulin, Hanna; Holmgren, Carina
Entreprenörsskapsutbildning i skola och samhälle: Formering av en ny pedagogisk identitet?, Härnösand: 2009 : 112-138
Holmgren, Carina
FLEKSIBILNI PREDMETIK – pot dov ejcje avtonomije, strokovne odgovornosti in kakovosti czojno-izobraževalnega dela, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana 2008 : 17-25
From, Jörgen; Holmgren, Carina; Andersson, Håkan; et al.
Entrepreneurial teacher training
From, Jörgen; Holmgren, Carina; Olofsson, Anders
the Doctoral Conference on Qualitative Research Methods, May 16-17, Vaasa, Finland
Holmgren, Carina
the ECER-conference in Geneva, September 13-16, 2006
Nilsson, Ingrid; Segerholm, Christina; From, Jörgen; et al.
SOU 2005:102 Utan timplan - forskning och utvärdering: Antologi från Timplanedelegationen, Fritzes, Stockholm 2005 : 173-196
Ahl, Astrid; Andersson, Håkan; From, Jörgen; et al.
Pedagogisk forskning i Sverige, Vol. 10, (2) : 140-155
From, Jörgen; Holmgren, Carina
NFPF/NERA-conference in Oslo, March 10-12, 2005
From, Jörgen; Holmgren, Carina; Olofsson, A.; et al.
European Educational Research Journal (online), Sage Publications 2005, Vol. 4, (4) : 382-390
Holmgren, Carina; From, Jörgen
Journal of Entrepreneurship Education, Vol. 8 : 7-19
Holmgren, Carina; From, Jörgen; Olofsson, A.; et al.
Pedagogiska rapporter från Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 75
Johansson, Ulla; Ahl, Astrid; Andersson, Håkan; et al.
ECER 2004, Crete, September 22-25, 2004
From, Jörgen; Holmgren, Carina
The NFPF/NERA-conference in Reykjavik, March 11-13, 2004
From, Jörgen; Holmgren, Carina
”Begreppet ut/bildningsvetenskap” – ett försök att fånga det gemensamma i pedagogik, lärande, pedagogiskt arbete mm, Stockholm, Sweden, 2004
From, Jörgen; Holmgren, Carina; Lindberg, J. Ola; et al.
ECER 2004, Crete, September 22-25, 2004
Holmgren, Carina; From, Jörgen
The NFPF/NERA-conference in Reykjavik, March 11-13, 2004 : -
Holmgren, Carina; From, Jörgen; Olofsson, A.; et al.
Livsvärldsfenomenologi och hermeneutik: Aktuella humanvetenskapliga forskningsproblem, Helsingfors Universitet, Helsingfors 2003 : 21-30
From, Jörgen; Holmgren, Carina
European Educational Research Journal (online), Sage Publications 2003, Vol. 2, (4) : 547-558
From, Jörgen; Holmgren, Carina; Andersson, Håkan; et al.
ECER 2013, Hamburg, Sept 17-20, 2006
From, Jörgen; Holmgren, Carina; Andersson, Håkan; et al.
ECER 2013, Hamburg, September 17-20, 2003
Snyder, K. M.; Olofsson, A.; Karlsson, H.; et al.
Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 64
From, Jörgen; Holmgren, Carina
International and comparative discussions of Swedish and American graduate research studies on teaching, parenting, and educational reforms, Fakultetsnämnden för lärarutbildning, Umeå universitet, Umeå 2002 : 57-64
From, Jörgen; Holmgren, Carina
Konferensen Livsvärldsfenomenologi och hermeneutik, Helsingfors, 2002
From, Jörgen; Holmgren, Carina
Pedagogiska rapporter från Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 66
From, Jörgen; Holmgren, Carina
China Report, Vol. 37, (3) : 317-329
From, Jörgen; Holmgren, Carina
Pedagogisk forskning i Sverige, Vol. 6, (1) : 19-33
From, Jörgen; Holmgren, Carina
NIASnytt: Nordic Newsletter of Asian Studies, (3) : 20-22
From, Jörgen; Holmgren, Carina
Nordisk pedagogik, Vol. 20, (3) : 219-229
From, Jörgen; Holmgren, Carina
Pedagogikens problem: Kulturella utvecklingslinjer och teoretiska spörsmål, Pedagogiska institutionen, Åbo akademi, Åbo 2000 : 125-140
From, Jörgen; Holmgren, Carina
The Master and the way: Educational processes and the study of dô, Pedagogiska fakulteten, Åbo akademi, Vaasa 2000 : 39-46
From, Jörgen; Holmgren, Carina
Lärarutbildning och forskning i Umeå, Vol. 2 : 23-34
Mannberg, Jan; From, Jörgen; Holmgren, Carina
Tigerns år 1998: Svensk-kinesiska föreningens årsbok, Göteborg: Tryckeri AB Framåt 1998 : 77-81
From, Jörgen; Holmgren, Carina
Lärarutbildning och forskning i Umeå, Umeå: Fakultetsnämnden för lärarutbildning 1998, (1) : 7-24
From, Jörgen; Holmgren, Carina
Skolverkets rapportserie, 13016-1
Mannberg, Jan; From, Jörgen; Holmgren, Carina

Forskargrupper

Gruppmedlem